October 27, 2016 admin

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ 30 YIL SINIRINA DANIŞTAY FRENİ

 MEMURLARA İYİ HABER!

 

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ 30 YIL SINIRINA DANIŞTAY FRENİ

Memur emeklileri eski uygulamaya göre 30 yıldan fazla çalışmış olsa dahi emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alıyordu. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl bu sınırı kaldırmıştı; fakat yeni uygulama 7 Ocak 2015’ten önce emekli olanları kapsamıyordu. Danıştay’ın ‘AYM kararının geriye dönük olarak uygulanacağı’ kararı ise tartışmalara son noktayı koydu.

Emeklilerin bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, 25 Aralık 2014’te otuz yıl sınırını Anayasaya aykırı bulmuştu. Bu karar üzerine, 30 yıldan fazla çalışma sonrası emekli olan bir ok memur fark kıdem tazminatının ödenmesi istemiyle SGK’ya başvursa da, SGK, kararın, sonrasında emekli olanlar için geçerli olacağı gerekçesiyle başvuruları geri çevirdi.

Bu kez başvuruları reddedilen emekliler ise, kararın iptali ve fark kıdem tazminatlarının ödenmesi istemiyle İdare Mahkemesi’nde dava yoluna gitti.

İdare Mahkemesi, AYM kararının, zaten mevcut bir hakkın kısıtlanmasına neden olan hükmün iptali olduğunu, bu sebeple hak sahibi tüm emekliler yönünden söz konusu kararın geçerli olacağı gerekçesiyle iptal başvurusunun kabulüne karar vermiştir.

 

İdare tarafından söz konusu kararın temyizi üzerine Danıştay, 17 Şubat 2016 tarihli kararında yer verdiği;

 ‘’ Bu bağlamda; 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan yasal düzenlemenin, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle oluşan yeni hukuki duruma göre, davacıya 30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, dava konusu işlemin iptali ile 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ‘’

İfadeler ile İdare Mahkemesi kararını onadı. Bu karar sonrası benzer durumdaki tüm memur emeklilerinin ilgili kurumlara başvuru yaparak fark kıdem tazminatlarını talep etmesinin de önü açılmış oldu.

 

KARAR SONRASI FARK KIDEM TAZMİNATINA FAİZ TALEP EDİLEBİLECEK Mİ?

Emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak, ödenmemiş fark tutarının ödenmesine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiz ile birlikte ilgilisne ödenecektir.

SGK, İdare Mahkemesi’nde 30 yılın üzerindeki süreler için yapılacak ödemeye, 30 yıldan fazla hizmeti olan kişinin başvuru tarihinden itibaren faiz işletilmesi için itiraz etmişti. Nitekim Danıştay da SGK’nın itirazını bu yönüyle haklı buldu. 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan kişilere emekli oldukları tarihteki aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanacak ikramiye tutarı, başvuru tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek ödenecek. Dolayısıyla 30 yıl önce emekli olmuş kişiye ödenecek ikramiyeye 30 yıllık faiz işletilmeyecek.

Siz de benzer bir durumla karşı karşıya iseniz gecikmeden emekli olmadan önce çalıştığınız kuruma başvuru yaparak fark kıdem tazminatınızı talep edebilirisiniz. Ancak idari başvuru prosedürü ve sonrasında İdare Mahkemesi’nde açılacak davalar ayrı bir uzmanlık olduğundan bu konuda uzman hukukçularla temas kurmanızı hak kaybına uğramamanız açısından önemle tavsiye ederiz.

 

                                                                                           ENER AVUKATLIK BÜROSU

 

Tagged: , , , , , ,

İletişim

Hukuki konularda aklınıza takılan sorular mı var? Bize yazın cevaplayalım.