April 15, 2020 admin

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER HANGİ ÜLKE KANUNLARINA TABİDİR?

Özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren Türk müteahitler, Türkiye’den götürdükleri işçiyi, götürdükleri ülkede kurdukları bir işyerinin çalışanı olarak göstermekte ve bu sayede kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri, fazla mesai ücretleri gibi yükümlülüklerden kurtulmaya çalışmaktadır. Artık yaygınlaşan bu uygulama Yargıtay’ın da gözünden kaçmamış ve bu konuda işverenin Türkiye’deki şirketi de işçinin alacaklarından sorumludur demeye başlamıştır. Bu hususu net ortaya koyan ve bu konudaki görüşünü içeren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2016/9339 E. 2019/16564 K. ve 18.09.2019 tarihli kararı dikkat çekicidir:

“Yurt dışında hizmet alanında faaliyet yürütmek için bulunduğu ülke mevzuatına göre işyeri açan veişveren olan Türk vatandaşlarının, bu işyerinde çalışmak üzere Türkiye’den çalışmak üzere Türk vatandaşıgerçek kişileri işçi sıfatı ile götürdükleri ve bunun genelde Türkiye İş Kurumu vasıtası ile yapıldığıbilinmektedir. Ancak çoğu zaman Türk vatandaşı işçiler Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile kurum kayıtlarıyerine getirilmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere götürülmekte ve yurt dışındaki ülke mevzuatı ile kurulanşirket işçisi olarak çalıştırılmaktadır. İş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarıncayabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda açıklandığı gibi Türk vatandaşı olan işçinin kamu düzeni dedikkate alınarak yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi yada şirketin yurt dışındaki yabancı şirket ileorganik bağı delillendirildiğinde Türk İş Hukuku uygulanmakta ve organik bağ içinde olan Türkiye’de kişi veyakişiler işçinin işvereni kabul edilerek sorumlu tutulmaktadır.”

Görüldüğü üzere, sırf işçilik alacaklarından kurtulmak adına Türk işverenlerce, işçilerin başka ülkede mukim şirketlerin çalışanı olarak gösterilmesi, Türk hukukunun uygulanmasına engel değildir. Dolayısıyla, işten ayrılma sürecinde, işverenin aksi yönde yönlendirmelerine itibar edilmeyerek bu konuda uzman bir hukukçudan destek almanız hak kaybı yaşamamanız açısından hayati öneme sahiptir.

Av. Arb. Selçuk ENER

Tagged: , ,

İletişim

Hukuki konularda aklınıza takılan sorular mı var? Bize yazın cevaplayalım.