“YA İNTİHAR ET YA DA BEN AİLENE SÖYLEYECEĞİM” ŞEKLİNDE MESAJ GÖNDERİLMESİNİN BERAATİNE HÜKMEDİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR

Yargıtay 1. CD, E: 2016 / 3738, K: 2017 / 5301, T: 26.12.2017

Sanık … hakkından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, CMK’nun 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olduğundan inceleme dışı bırakılmıştır.

Dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk …’ın, mağdura “ya kendini intihar et ya da ben ailene söyleyeceğim” şeklinde mesaj gönderdiği, bu mesaj üzerine, mağdur …’nun ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği, bu suretle sanığın intihara yönlendirme suçunun sübuta erdiği gözetilmeksizin bu suç yönünden mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraatine hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan … vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce aksine BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.