Tag - davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi