MİRASÇILIK BELGESİNİN TENFİZİ İSTENEMEZ

Mirasçılık belgesi, murisin mirasçılarını gösterir belgedir. Mirasçılık belgesi almaya yetkili kişiler tarafından noterler veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nden temin edilebilir. Yabancı ülke makamlarından temin edilen  veraset belgesinin Türkiye’de tenfizi mümkün değildir. Niteliği itibariyle aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olan veraset belgesinin kesinleşmesi mümkün olmadığından tenfizi de mümkün değildir.

Diğer yandan tenfiz ile görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup veraset ilamının tenfizinin Sulh Hukuk Mahkemesi’nden istenmesi de kamu düzenine aykırılık teşkil eder. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, Mahkemece resen gözetilmesi gerekir. İlişikteki içtihatta bu husus değerlendirilmiştir.

İçtihat için tıklayınız; mirascilik-belgesinin-tenfizi-istenemez

İletişim

Hukuki konularda aklınıza takılan sorular mı var? Bize yazın cevaplayalım.