UZMANLIK ALANLARIMIZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


– Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
– İşçi alacakları davaları
– İş kazası sebebiyle geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatı davaları
– İşe iade davaları
– Mobbing nedeniyle fesih davaları

Aile Hukuku

– Anlaşmalı boşanma davaları
– Mal paylaşımı davaları

Taşıma Hukuku

– CMR taşımaları
– Kara taşımasından doğan tazminat ve alacak davaları
– Deniz taşımasından doğan tazminat ve alacak davaları
– Hasar tespiti davaları

Tüketici Hukuku

– Ayıplı mal ve bedel iadesi davaları
– Hakem heyetine başvuru işlemleri

Vergi Hukuku ve Gümrük Hukuku

– Vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali davaları ve yürütmenin durdurulması- Vergi Usul Kanununa muhalefet nedeniyle ceza davaları

-Gümrük Kanunu’ndan kaynaklanan davalar

İdare Hukuku

– İptal ve tam yargı davaları
– Atamaya ilişkin kararlar sebebiyle özlük haklarının iadesi davaları

İcra ve İflas Hukuku

– Mahkeme kararlarının icrasına dair ilamlı icra takipleri
– İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri
– Kambiyo takipleri (Poliçe – Bono – Çek)

Miras Hukuku

– Veraset ilamı alınması ve intikal işlemleri
– Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları

– Mirasçıların saklı paya tecavüzü sebebiyle tenkis ve iptal davaları
– İzale-i şüyu(Ortaklığın giderilmesi davaları)

Gayrimenkul Hukuku

– Tapu iptal ve tescil davaları
– Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan davalar

– Ön alım, geri alım hakkında dayalı tapu iptal ve tescil davaları
– Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

Sigorta Hukuku

– Kasko sigortasından doğan alacak ve rücu davaları
– Trafik sigortasından doğan alacak ve rücu davaları
– Nakliyat sigortasından doğan alacak ve rücu davaları

Kira Hukuku

– Kira sözleşmesinden doğan tahliye davaları
– Kira alacaklarının tahsili
– Kira bedelinin tespiti ve uyarlanması davaları

Ceza Davaları

– Kaçak elektrik (BEDAŞ – AYEDAŞ ) ceza davaları
– Sözleşmesiz (İdareye kayıtlı olmayan sayaçtan) elektrik kullanma sebebiyle ceza davaları
– Vergi Usul Kanunu’na muhalefet nedeniyle ceza davaları

-Gümrük Kanunu’na muhalefet nedeniyle ceza davaları
– Savunma dilekçesi hazırlanması