Nasıl Çalışıyoruz?

Avukatlıkta önemli olan; davayı kazanmak kadar sonuca en hızlı şekilde ulaşabilmektir. Bir yandan son yasal gelişmeleri ve Yüksek Mahkeme kararlarını analiz ediyor, bir yandan da süreçte karşımıza çıkabilecek olası engelleri değerlendirerek hata payını ortadan kaldıracak bir yol haritası çıkarıyoruz.

Hukuki danışmanlığın kalitesi, uyuşmazlık ortaya çıkana kadar anlaşılamayabilir. Etkin bir hukuki danışmanlık, olası bütün sorunları analiz edip bunlara çözümler üretmelidir. Mümkün olan hemen her detayı içermeli ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları daha başında çözecek ve zarar oluşmadan ortadan kaldıracak çareler içermelidir.

Biz Ener Avukatlık Bürosu olarak avukatlık hizmetlerinde "hızlı ve hatasız çözüm" prensibiyle hareket ediyor, hukuki ve şirket danışmanlığında ise "sıfır uyuşmazlık, sıfır risk" ilkesini benimsiyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Protokol Uyuşmazlıkları


Boşanma sürecinin uzun ve psikolojik açıdan yorucu olması, anlaşmalı boşanmayı çok daha önemli hale getirmektedir. Boşanma sürecinin bir an evvel sonuçlanması adına protokolün yeterince düşünülmede...

Anlaşmalı Boşanma Protokol Uyuşmazlıkları
Arabuluculuk

Arabuluculuk


2012 yılında yasalaşarak iç hukukumuza giren arabuluculuk, son yıllarda artan bir hızda uygulama alanı bulmaktadır. Yargı süreçlerinin uzun olması ve paranın alım gücünde yaşanan kayıplar, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyl...

Banka & Finans

Banka & Finans


Bankacılık finans konusunda uzman avukatlarımız aracılığıyla teminat ve rehin anlaşmaları, garantiler ve subordination anlaşmaları, senior, mezzanine ve subordinated kredileri de içeren her türlü finansman projesi ile ilgili yapılandırm...

Beyaz Yaka Suçları


Vergi mevzuatına aykırılık, rüşvet, insider trading ve diğer tüm beyaz yaka suçları alanında uzmanlaşmış ceza departmanımız, beyaz yaka suçları ve yolsuzlukla mücadele konusunda müvekkilleri savcılık ve mahkemeler nezdi...

Beyaz Yaka Suçları
Bilişim Suçları

Bilişim Suçları


Ceza hukukunun son yıllarda göze batan suçları arasında yerini alan bilişim suçları artan bir hızda devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle internet bankacılığı dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, k...

Birleşme & Devralmalar


Birleşme (merger) ve devralma (acquisition) günümüzde şirketler arası iş birliğinin en sık görülen biçimleridir. İkisi arasındaki fark ise; şirket birleşmesi; iki veya daha fazla şirketin hukuksal ve ekonomik olarak birle...

Birleşme & Devralmalar
Boşanma Davaları

Boşanma Davaları


Son 10 yılda Türkiye’de boşanma sayısı yaklaşık 1,5 kat arttı. Boşanma sayısındaki bu artış, mahkemelerdeki yoğunluğu artırmakla boşanama sürecini de önemli ölçüde uzattı. En çok hukuki hataya düşül...

Ceza Davaları


Özellikle ağır ceza mahkemelerinin görevine belirli suçlar açısından bu alanda düzenlediğimiz eğitimlerden edindiğimiz tecrübemizle müvekkilin en az cezayı alması için karakol aşamasından infaz aşamasına kadar tüm süreci bizzat takip ediyoruz. Gerektiği...

Ceza Davaları

Enerji & Doğal Kaynaklar


Özellikle 2000’li yılların başında lisans rejimine tabi tutulması sonrası yükselişe geçen enerji sektöründe mevzuattaki gelişmeleri kesintisiz takip ederek kazandığımız engin tecrübeyle müvekkillerimize petrol,...

Enerji & Doğal Kaynaklar
Fikri Mülkiyet, Patent ve Faydalı Model

Fikri Mülkiyet, Patent ve Faydalı Model


Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız ve hukuk danışmanlarımız tescil, devir ve diğer işlem bazlı konulara ek olarak itiraz, uyuşmazlık çözüm, icra aşaması, cezai işlemlere ilişkin soruşturma alanlarında olduğu g...

Finansal Teknolojiler – Fintech


Finans teknolojisi veya diğer bir adıyla fintech, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknoloji ve yenilik olarak adlandırılabilir. Finans teknolojisi, özellikle finans alanındaki ...

Finansal Teknolojiler – Fintech
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul satışı, finansmanı, konut projeleri, yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılmasında gayrimenkul seçimi, gayrimenkuller üzerindeki şerh, rehin ve diğer takyidatların kaldırılması dahil gayrimenkul hukukuna ilişkin hemen her alanda uzm...

Gümrük Uyuşmazlıkları


Özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların en çok hukuki sorun yaşadığı alanların başında gümrük kaynaklı uyuşmazlıklar gelmektedir. Çifte vergilendirme, gözetim fiyatı uygulamaları, beyanname kaynaklı uyuşmazlıklar,...

Gümrük Uyuşmazlıkları
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


Son yıllarda ekonomik gerilemeyle birlikte bireysel ve ticari ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıkların sayısı da önemli ölçüde artmaya başladı. Davanın kazanılmasından ziyade kazanılan alacağın tahsili daha önem kazandı. Bu a&cce...

İnşaat Sözleşmeleri


Yerli ve yabancı müvekkillerimize inşaat hukukunda uzman danışman ve hukukçularımızla gerek satış vaadi, kiralama ve satın almalar, imtiyazlı tahsisler, mimari telif ve lisans anlaşmaları, FIDIC sözleşmeleri, alt yüklenici, mü...

İnşaat Sözleşmeleri

İş Davaları


İşçilerin işten çıkış sürecinde hak kaybı yaşamamaları adına bu süreci bizzat yönetiyoruz. İşçilik alacaklarınızın hesaplamasını yapıyor, arabuluculuk sürecini anlaşmayla neticelendirerek dava sürecini beklemeden alacağınıza kavuşmanız adına etkin bir a...

İş Davaları
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması


2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özellikle şirketlere önemli yükümlülükler getirmiştir. Şirket veri envanterlerinin hazırlanması, aydınlatma yükümlül...

Mal Rejimi Tasfiyesi


Mal rejimi tasfiyesi, boşanma sürecinin en zorlu alanıdır. Özellikle son 10 yılda yaklaşık 1,5 kat artan boşanma sayısı düşünüldüğünde, uzayan dava süreçlerinde hatalı hukuki müdahalelerle önemli ...

Mal Rejimi Tasfiyesi
Miras Davaları

Miras Davaları


Miras sözleşmesi, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflarla ilgili tüm işlemleri sağlıklı ve iptal edilemeyecek şekilde yerine getiriyoruz. Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, ortaklığın giderilmesi...

Mülteci Hukuku - Sınır Dışı ve İdari Gözetim

Mülteci Hukuku - Sınır Dışı ve İdari Gözetim


Son yıllarda Türkiye’deki azınlık sayısındaki artış, yabancı hukuka da hakimiyeti kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin idari süreçlerin avukatlar aracılığıy...

Rekabet Hukuku


Rekabet alanında güncel gelişmeleri yakından takip eden rekabet hukuku ekibimiz müvekkillerimizi, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, kartellerin engellemesi, tekelle mücadele edilmesi, rekabetin kısıtla...

Rekabet Hukuku
Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları

Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları


Özel sağlık kuruluşlarının faaliyete başlama süreci ve sonrasında sağlık hukuku, idare hukuku, ticaret ve borçlar hukuku ile sözleşmeler alanında ihtiyaç duydukları tüm hukuki desteği her biri alanında uzman hukuk&ccedi...

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı


Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere, ihtiyaçlarına göre iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve diğer alanlarda şirket ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Özellikle iş hukukunda uzun yıllar çalışmış olmanın verdiği uzmanlık ile İK departmanların...

Spor Hukuku

Spor Hukuku


Özellikle futbol sektörünün son 20 yılda ekonomik olarak geldiği nokta, bu sektördeki hukuki danışmanlık ihtiyacını da artırmıştır. Gerek menajerlik, gerek de sponsorluk sözleşmelerinde ihtiyaç duyulan hukuki danışma...

Start-Up Danışmanlığı


Teknolojik gelişmelerle birlikte ulusal ve global ölçekte yeni girişimlerin sayısı da hızla artmaktadır. İnsan gücüne olan ihtiyacı azaltan projelerin yoğun talep görmesi ile birlikte melek yatırımcıların da bu alana ilgisi ar...

Start-Up Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik


Global ve iklimsel değişimler, pandemi, teknolojik gelişmeler gibi birçok husus, geleneksel ticaretin sürdürülebilir hale gelmesinde önemli müdahaleleri beraberinde getiriyor. Yazılım sektörünün gelişmesi i...

Sürdürülebilirlik

Tazminat Davaları


Haksız fiil, sözleşme ya da sebepsiz zenginleşme kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerin en yüksek menfaati elde etmeleri için tüm dava sürecinin takibini, geride kalan yüzlerce davadan edindiğimiz tecrübeyle kusursuz şekilde yapıyor...

Tazminat Davaları
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku


6502 saylı yasa ile tüketici haklarının korunması, daha da uzmanlık gerektiren bir hal almıştır. Tüketicilerin her türlü hukuki uyuşmazlıklarında, bu alanda uzmanlaşmış kadromuz ile en iyi avukatlık hizmetini vermeye devam ediyoruz.<...

Uluslararası Ticaret Hukuku


Global ölçekte faaliyet gösteren yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları hukuki desteğin yanında finansal ve diğer mali analizler konusunda da yanındayız.

Distribütörl&uu...

Uluslararası Ticaret Hukuku
Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim


Avukatlık, sadece dava sürecinin takibi ve müvekkil lehine sonuçlandırılmasından ibaret değildir. Avukatlık, müvekkilin karşı karşıya kaldığı bir uyuşmazlığı en hızlı ve en iyi sonuçla neticeye vardırabilmesini de kapsar. &O...

Vergi Uyuşmazlıkları


Vergi Hukuku, kendine has özellikleri ve ayrı bir yargılama usulüne tabi olması sebebiyle ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu alanda çalışan avukat sayısının azlığı da alanın zorluğu ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Vergi ihtil...

Vergi Uyuşmazlıkları
Yasa Dışı Bahis ve Kumar

Yasa Dışı Bahis ve Kumar


Ceza davalarının son yıllarda en çok görülen türü yasa dışı bahis ve kumar suçlarıdır. Yurtdışı siteler aracılığıyla oynanan/oynatılan bahislerin yasa dışı olduğu konusunda birçok kişi hala haberdar değil. Bir&cc...

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık


Vatandaşlığın kazanılması yollarından biri de gayrimenkul alımı şartına bağlı vatandaşlık kazanılması halidir. Belli bir değere sahip gayrimenkulün yabancı tarafından alımı halinde vatandaşlığa hak kazanmasına ilişkin bu sürecin, kusursuz ve h...

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Blog

Miras Davasında Kapsamlı Bir Rehber

Miras Davasında Kapsamlı Bir Rehber

Miras davaları, vefat eden bir kişinin ardında bıraktığı mal varlığı (miras) üzerinde hak sahibi olan kişiler (mira...

24.06.2024 22:28:28

Boşanma Nedir?

Boşanma Nedir?

Boşanma, bir evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi sürecine denir. İki kişi arasındaki evlilik bağının, ...

17.06.2024 15:33:45

Şirketiniz için Kurumsal Hukuk Danışmanlığı Alın!

Şirketiniz için Kurumsal Hukuk Danışmanlığı Alın!

İş dünyası karışık ve zorlu bir ortamdır. Özellikle şirketler; yasalara uymak, riskleri yönetmek ve b&uum...

27.06.2024 15:46:57

İstanbul'da İş Hukuku Avukatı ile Haklarınızı Koruyun!

İstanbul'da İş Hukuku Avukatı ile Haklarınızı Koruyun!

İş hayatı, çeşitli hak ve sorumluluklarla dolu çetrefilli bir dünyadır. Bu zorlu dünyanın i&cced...

17.06.2024 15:40:40

Videolar

Savcılık 'takipsizlik' kararı ...

Savcılık 'takipsizlik' kararı verdi

Sürücüler Bu Habere Dikkat!...

Sürücüler Bu Habere Dikkat!

Eyt Nedir, Eyt Kimleri Kapsar ...

Eyt Nedir, Eyt Kimleri Kapsar Biliyor Musunuz?

Babasını Öldüren Gizem Ceza Al...

Babasını Öldüren Gizem Ceza Alacak Mı?

Dul Ve Yetim Maaşı Kesilirse!...

Dul Ve Yetim Maaşı Kesilirse!

Bir Dava En Fazla Ne Kadar Sür...

Bir Dava En Fazla Ne Kadar Sürer?

İstifa Eden De Tazminat Alabil...

İstifa Eden De Tazminat Alabilir Mi?

Özgeçmişte Yalan Bilgi, İşvere...

Özgeçmişte Yalan Bilgi, İşverene Fesih Hakkı Verir Mi?

Kiraların Mal Sahibine Ödenmez...

Kiraların Mal Sahibine Ödenmezse, Kiracı Borçtan Kurtulmaz