Nasıl Çalışıyoruz?

Avukatlıkta önemli olan; davayı kazanmak kadar sonuca en hızlı şekilde ulaşabilmektir. Bir yandan son yasal gelişmeleri ve Yüksek Mahkeme kararlarını analiz ediyor, bir yandan da süreçte karşımıza çıkabilecek olası engelleri değerlendirerek hata payını ortadan kaldıracak bir yol haritası çıkarıyoruz.

Hukuki danışmanlığın kalitesi, uyuşmazlık ortaya çıkana kadar anlaşılamayabilir. Etkin bir hukuki danışmanlık, olası bütün sorunları analiz edip bunlara çözümler üretmelidir. Mümkün olan hemen her detayı içermeli ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları daha başında çözecek ve zarar oluşmadan ortadan kaldıracak çareler içermelidir.

Biz Ener Avukatlık Bürosu olarak avukatlık hizmetlerinde "hızlı ve hatasız çözüm" prensibiyle hareket ediyor, hukuki ve şirket danışmanlığında ise "sıfır uyuşmazlık, sıfır risk" ilkesini benimsiyoruz.

Çalışma Alanlarımız

İş Davaları


İşçilerin işten çıkış sürecinde hak kaybı yaşamamaları adına bu süreci bizzat yönetiyoruz. İşçilik alacaklarınızın hesaplamasını yapıyor, arabuluculuk sürecini anlaşmayla neticelendirerek dava sürecini beklemeden alacağınıza kavuşmanız adına etkin bir avukatlık hizmeti veriyoruz. Davanın hızla sonuçlanması adına tüm aşamaları titizlikle ve sıkı takip ediyor...

İş Davaları
Miras Davaları

Miras Davaları


Miras sözleşmesi, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflarla ilgili tüm işlemleri sağlıklı ve iptal edilemeyecek şekilde yerine getiriyoruz. Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) ve miras hukukuna ait diğer davaların hızlı ve lehe sonuçlandırılması için tüm süreci bilgi...

Tazminat Davaları


Haksız fiil, sözleşme ya da sebepsiz zenginleşme kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerin en yüksek menfaati elde etmeleri için tüm dava sürecinin takibini, geride kalan yüzlerce davadan edindiğimiz tecrübeyle kusursuz şekilde yapıyor ve sonuçlandırıyoruz. Sözleşmeye aykırı davranılması sebebiyle oluşan müspet/menfi zararın tespitini yapı...

Tazminat Davaları
Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı


Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere, ihtiyaçlarına göre iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve diğer alanlarda şirket ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Özellikle iş hukukunda uzun yıllar çalışmış olmanın verdiği uzmanlık ile İK departmanlarına eğitim veriyor ve iş sözleşmesinin imzalanması, devamı ve sona ermesi süreçlerinin tamamını müvekkil şir...

Ceza Davaları


Özellikle ağır ceza mahkemelerinin görevine belirli suçlar açısından bu alanda düzenlediğimiz eğitimlerden edindiğimiz tecrübemizle müvekkilin en az cezayı alması için karakol aşamasından infaz aşamasına kadar tüm süreci bizzat takip ediyoruz. Gerektiğinde yargılamayı hızla sonuçlandırarak gerektiğinde ise usul hükümlerinden yararlanmak adına süreci kontrol...

Ceza Davaları
Savcılık 'takipsizlik' kararı ...
Savcılık 'takipsizlik' kararı verdi
Sürücüler Bu Habere Dikkat!...
Sürücüler Bu Habere Dikkat!
Eyt Nedir, Eyt Kimleri Kapsar ...
Eyt Nedir, Eyt Kimleri Kapsar Biliyor Musunuz?
Babasını Öldüren Gizem Ceza Al...
Babasını Öldüren Gizem Ceza Alacak Mı?