Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Avukatlık, sadece dava sürecinin takibi ve müvekkil lehine sonuçlandırılmasından ibaret değildir. Avukatlık, müvekkilin karşı karşıya kaldığı bir uyuşmazlığı en hızlı ve en iyi sonuçla neticeye vardırabilmesini de kapsar. Özellikle son yıllarda yargının iş yükündeki artış ve ekonomik dalgalanmalar, hukuki sürecin analizi kadar uyuşmazlık konusunun süreç içindeki ekonomik ve risk analizini de kapsar. O yüzden uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile çözümü ile elde edilecek menfaat, dava sonunda elde edilecek menfaatten çok daha fazla olabilmektedir. Psikoloji, ticari bilgi ve ikna yeteneği gerektiren bu alanda kendini bireysel ve ekip olarak yetiştirmiş kadromuz ile müvekkillere alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında ve bununla paralel iç ve uluslararası tahkim konusunda da destek vermektedir.