Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Vatandaşlığın kazanılması yollarından biri de gayrimenkul alımı şartına bağlı vatandaşlık kazanılması halidir. Belli bir değere sahip gayrimenkulün yabancı tarafından alımı halinde vatandaşlığa hak kazanmasına ilişkin bu sürecin, kusursuz ve hızlı şekilde sonuçlanması adına yabancı müvekkillerimize gerek karlı bir yatırıma dönüşecek gayrimenkul seçimi noktasında gerek satış sürecinde ve gerek de vatandaşlığın kazanılmasına kadar olan tüm idari ve hukuki süreçte her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.