Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere, ihtiyaçlarına göre iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve diğer alanlarda şirket ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Özellikle iş hukukunda uzun yıllar çalışmış olmanın verdiği uzmanlık ile İK departmanlarına eğitim veriyor ve iş sözleşmesinin imzalanması, devamı ve sona ermesi süreçlerinin tamamını müvekkil şirketle birlikte yürütüyoruz. Özlük dosyalarının doğru tutulması, işçilerle ilgili gerekli ihtar, savunma, sözleşme değişikliği gibi önemli hususlarda gerekli yönlendirmeleri yaparak şirketlerin dava kaybını önlerken bir yandan işçilik maliyetlerinin artmasının önüne geçecek gerekli danışmanlığı yapıyoruz. Şirketlerin faaliyet konusu ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, şirket aleyhine açılan davaların takibi, şirket adına hukuki ve idari süreçlerin etkin ve hızlı sonuçlandırılmasını sağlıyoruz.