İş Sözleşmesini Fesih Eden Tarafın Feshi Geçerli Bir Sebebe Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz

Yargıtay 9. HD., E. 2019/1981 K. 2021/2355 T. 26.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/1981 Karar No.: 2021/2355 Karar tarihi: 26.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • asgari geçim indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş s...

Yazılı Olarak Kabul Edilen Aylık Ücrete İlişkin Değişiklik Talebi Öncesindeki Alacaklar İçin Ücret Farkı Alacağı Talebinde Bulunulabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8125 K. 2021/15452 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8125 Karar No.: 2021/15452 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetil...

Maddi Tazminat İstemli Davanın Kısmen Reddi Durumunda Karşı Taraf Vekili Yararına Hükmedilecek Ücret Davacı Vekili Lehine Hükmedilecek Ücreti Geçemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8531 K. 2021/14222 T. 13.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8531 Karar No.: 2021/14222 Karar tarihi: 13.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmes...

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAKLARIN BELİRLİ HALE GELMESİYLE,ALACAKLIYA GEÇİCİ TALEP SONUCUNU KESİN TALEBE DÖNÜŞTÜRMESİ İÇİN EK SÜRE VERİLMELİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/12403 K. 2021/16585 T. 15.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/12403 Karar No.: 2021/16585 Karar tarihi: 15.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen ince...

İşçi Kendisine Yapılan Ödemenin Kesinti Yapılarak Ödendiğini İddia Ediyorsa Yapılan Kesintinin Tutarını Da Bildirmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3111 K. 2021/7150 T. 30.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3111 Karar No.: 2021/7150 Karar tarihi: 30.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • karşı dava BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 27. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERE...

ARABULUCULUK ÜCRETİ GÖRÜŞMEYE MAZERETSİZ KATILMAYAN DAVALIDAN ALINMALIDIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10527 K. 2021/16256 T. 7.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10527 Karar No.: 2021/16256 Karar tarihi: 07.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 29. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda...

FAZLA MESAİNİN İSPATI YALNIZCA TANIK DELİLİNE DAYANIYORSA FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE KARİNEYE DAYALI TAKDİRİ İNDİRİMİ UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11746 K. 2021/16001 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11746 Karar No.: 2021/16001 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incel...

Yıllık İzin Ücreti Dönemsel Edim Niteliğindedir Ve Beş Yıllık Zamanaşımına Tabidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7965 K. 2021/12611 T. 22.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7965 Karar No.: 2021/12611 Karar tarihi: 22.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içi...

SON SÖZ HAKKI SAVUNMA MAKAMI OLAN SANIĞA AİT OLMASINA RAĞMEN HAZIR BULUNDUĞU OTURUMDA SANIĞI DİNLEMEDEN HAKKINDA HÜKÜM VERİLMESİ SAVUNMA HAKKINI İHLAL EDER

Yargıtay CGK., E. 2021/48 K. 2022/498 T. 29.10.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu Esas No.: 2021/48 Karar No.: 2022/498 Karar tarihi: 29.10.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 14. Ceza Dairesi Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık ...’in TCK’nın 103/1-1.cü...

TANIK DELİLİNE DAYANILDIĞI HALDE TANIK LİSTESİ SUNULMAMIŞSA, DELİLİN SUNULMASI İÇİN VERİLEN KESİN SÜRE ÖN İNCELEME SONUNDA VERİLMELİDİR

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2021/1648 KARAR NO : 2022/5945 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi TARİHİ : 09/07/2020 NUMARASI : 2020/539 - 2020/567 DAVACI : F.U. DAVALILAR : D.B. vd. İLK DERECE MAHKEMESİ : Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/03/20...

Davacı Tanıklarının Davalı İşverene Karşı Dava Açmış Olmaları Halinde Beyanları Diğer Deliller İle Değerlendirilerek Dikkate Alınır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5331 K. 2021/9462 T. 24.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5331 Karar No.: 2021/9462 Karar tarihi: 24.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : ... 30. Hukuk Dairesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ...Ş veki...

İmzalı Bordrodaki Fazla Çalışma Süresini Aşacak Şekilde Fazla Çalışma Yapıldığı İddiası Ancak Yazılı Bir Delille İspatlanabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2022/3115 K. 2022/3812 T. 24.2.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3115 Karar No.: 2022/3812 Karar tarihi: 24.02.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : Akçaabat 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI : K3 ADINA VEKİLİ AVUKAT K4 DAVA TÜR&...

LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA HALLERİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA HALLERİ

6102 sayılı TTK‘de ortağın kendi isteği dışında ortaklıktan ayrılmasının sağlanması ortaklıktan çıkarılma adı altında tanımlanmıştır. TTK md. 640 gereği limited şirketlerde ortağın ortaklıktan çıkarılması, esas s&oum...

İŞ YERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ALDIĞI ÜCRET DIŞINDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİNDE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11762 K. 2021/15902 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11762 Karar No.: 2021/15902 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi Taraflar ar...

İşçi Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmiş Olması, Feshi Tek Başına Geçersiz Kılmaz

Yargıtay 9. HD., E. 2021/2455 K. 2021/10239 T. 15.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/2455 Karar No.: 2021/10239 Karar tarihi: 15.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi Taraflar arasında görülen...