KOOPERATİF BORÇLARINDAN ÜYELERİN SORUMLULUĞU

                               

KOOPERATİFLER

A)Genel olarak

Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatiflerin tan...

Yıllık İzin Ücreti,Kira Bedeli Anapara Faizi Gibi Dönemsel Edimler Olduğu İçin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10834 K. 2021/14896 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10834 Karar No.: 2021/14896 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenm...

Çok Uzun Süre Yıllık İzin Kullanılmadığı İddia Edilmesi Halinde Davacı İsticvap Edilmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8346 Karar No.: 2021/4297 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş s...

TRAFİK İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZLARIN AYM BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Özellikle son yıllarda trafik cezalarındaki önemli artış, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri ve araç sahiplerini ekonomik olarak zorlamaktadır. Trafik cezalarının azlığı mı yoksa eğitim seviyesi midir trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur bilinmez ama bu kadar yüksek cezalarla karşı karşı kalındığında n...

ONAY SMS'İNİN GÖNDERİLMEMESİNDE BANKA TAM KUSURLUDUR

11. Hukuk Dairesi         2020/2258 E.  ,  2021/2785 K.

Taraflar arasında görülen davada Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 04.12.2018 tarih ve 2017/698 E- 2018/788 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine-esastan ...

TAŞINMAZ SATIŞI HUSUSUNDA EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ

TAŞINMAZ SATIŞI HUSUSUNDA EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ

 

Genel Olarak:

            Emlak ...

FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI BAKIMINDAN REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11125 K. 2021/15459 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11125 Karar No.: 2021/15459 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incel...

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI

Türk Özel Hukukuna hakim ilkelerden olan sözleşme serbestisi ilkesi gereğince taraflar kendi aralarında diledikleri sözleşmeyi yapma özgürlüğüne sahiptirler. Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmadığı müddetçe tara...

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinde Çalıştırılması Yasaya Aykırı Olup İşçi Tarafından Gerçekleştirilecek Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkını Doğurur

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR.

 

Yargıtay 9. HD. 2016/29129 E.  2016/18068 K. 18.10.2016 T.

 

DAVA: Dav...

Korsan Taksi

                                                               KORSAN TAKSİ

Bu yazıda korsan taksi ve yaptırımları ve bu yaptırımlara karşı itiraz yolları anlatılacaktır. Bu anlatıma da ön...

Fazla Çalışma,Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram İle Genel Tatil Ücreti Çalışmalarının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması Ve Miktarın Yüksek Çıkmas Durumunda İndirime Gidilebilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11165 K. 2021/15465 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11165 Karar No.: 2021/15465 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda ...

Davalı Davacı İşçinin Yıllık İznini Kullandığını Kanıtlayamazsa Sadece Davacı Tanık Beyanlarından Hareketle Yıllık İzin Ücreti Alacağının Reddine Karar Verilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3421 K. 2021/7589 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3421 Karar No.: 2021/7589 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • cevap dile...

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLDUĞUNDAN HMK 12. MADDE KAPSAMINDA TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ YETKİLİDİR.

20. Hukuk Dairesi         2019/5220 E.  ,  2019/6408 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi
Devre mülk sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil, ödenen bedeli iadesi istemine ilişkin olarak açılan davada.....Mahkemelerince ayrı ayr...

Aynı Sebeple Davalı İle Davası Olan Tanıkların Beyanlarına Dayanılarak Karar Verilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7660 K. 2021/12636 T. 23.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7660 Karar No.: 2021/12636 Karar tarihi: 23.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı vekili; müvekkili davacının davalı asıl işveren Milli Savunma Bakanlığına ba...

Bİ DUR

Aslında Pazar günü sadece yakınındaki bir okula gidip bir kağıda mühür basmaktan ibaretken yapacağımız şey, bizi nasıl bir hale getirdiklerini okumak ister misin?

 

Bir partiye oy vermek için diğer partilere düşman olmak zorunda değildik biz. “Gözün aydın Türkiye ak güvercin geliyor&...