Birleşme & Devralmalar

Birleşme & Devralmalar

Birleşme (merger) ve devralma (acquisition) günümüzde şirketler arası iş birliğinin en sık görülen biçimleridir. İkisi arasındaki fark ise; şirket birleşmesi; iki veya daha fazla şirketin hukuksal ve ekonomik olarak birleşerek yeni bir şirketi kurmaları iken, devralma; bir veya daha fazla şirketin mevcut diğer bir şirkete katılmasıdır.

Birleşme ve devralma sürecinin her iki şirket açısından da hukuki ve mali açıdan kayıpsız sonuçlanması için konuya hakim ve alanında uzman hukukçular tarafından yönetilmesi önemlidir.

Birleşme ve devralma konusunda uzman avukatlarımız, müvekkilin her adımda etkin temsili ve müvekkil menfaatlerinin en iyi şekilde gözetilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir. Birleşme ve devralma işlemlerinde sürecin başında (gizlilik sözleşmeleri, niyet mektubu), sonraki aşamalarda (hukuki inceleme-due diligence, tüm proje sözleşmeleri, ön şartların takibi, gerekmesi halinde idari kurumlardan ilgili izinlerin alınması safhaları) ve son aşamada ise (pay devrinin, sermayeye iştirak işlemenin ve yönetim değişikliğinin gerçekleştirilmesi) hususlarında etkin ve sonuç odaklı hukuki destek sağlamaktayız.