İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Son yıllarda ekonomik gerilemeyle birlikte bireysel ve ticari ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıkların sayısı da önemli ölçüde artmaya başladı. Davanın kazanılmasından ziyade kazanılan alacağın tahsili daha önem kazandı. Bu açıdan gerek fatura ya da sözleşmeye dayalı gerek de kambiyo senedi(çek, bono, poliçe)ne dayalı alacakların süratle sonuçlanması icra takip süreci açısından hayati öneme sahiptir.

İcra hukuku alanında ekibimiz, hızlı bir takip süreci yönetimi ile alacaklının mal varlığını eksiltmeye yönelik girişimlerini etkisiz hale getirmekte, tahsilat sürecini en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır. Ayrıca konkordato, tasfiye ve iflas süreçlerini de müvekkillerin en az zararla atlatması adına gerek süreç öncesi ve sırasında hukuki danışmanlık gerek de süreç yönetiminde karşılaşılan hukuki sorunlarda avukatlık hizmeti vermektedir.