Enerji & Doğal Kaynaklar

Enerji & Doğal Kaynaklar

Özellikle 2000’li yılların başında lisans rejimine tabi tutulması sonrası yükselişe geçen enerji sektöründe mevzuattaki gelişmeleri kesintisiz takip ederek kazandığımız engin tecrübeyle müvekkillerimize petrol, madencilik, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı projelerde, rüzgar, güneş, gelgit, jeotermal gibi kaynaklara dayalı yenilenebilir enerji projelerinde, enerji üretimi ve ticareti, maden arama, çıkartma ve üretim, boru hattı tesisleri, rafineriler, endüstriyel üretim, elektrik üretimi ve altyapı projeleri alanında faaliyet gösteren sektör liderleri de dahil olmak üzere enerji, madencilik ve altyapı alanlarında sonuç odaklı, geniş kapsamlı danışmanlık, dava ve arabuluculuk hizmeti sunmaktayız.