Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet alanında güncel gelişmeleri yakından takip eden rekabet hukuku ekibimiz müvekkillerimizi, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, kartellerin engellemesi, tekelle mücadele edilmesi, rekabetin kısıtlanmasının ve haksız rekabetin önlenmesi, birleşme ve devralma bildirimleri ve menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler ile rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konulu ön araştırma, soruşturma ve yerinde incelemeler kapsamında Rekabet Kurumu ve bu hususlardan kaynaklı davalarda mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.