İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi
Yazar: Stj. Burcu Ermin & Selçuk Ener
11.05.2022 11:34:48

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi

 Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?

Asıl olan İİK m.149 gereği lehine ipotek verilen kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili ü& ...

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ
Yazar: Stj. Av. Burcu ERMİN & Av. Selçuk ENER
16.05.2022 08:00:03

Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?

Asıl olan İİK m.149 gereği ipotek veren kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili üçüncü kişi de borçlu olarak gösterilmelidir. Ancak TMK m. 887 uyarı ...