Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özellikle şirketlere önemli yükümlülükler getirmiştir. Şirket veri envanterlerinin hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, gereken hallerde ilgili kişilerden açık rıza alınması, veri güvenliğinin sağlanması, başvuruların cevaplanması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve veri sorumluları siciline kayıt yapılması bunlardan bazılarıdır.

KVKK alanında uzmanlaşmış avukatlarımız, müvekkillerimize özellikle kişisel veri koruma programlarının kurumsal yapılanması, veri işleme sözleşmeleri, kişisel verilerin korunması hakkında hukuki inceleme çalışmalarının yürütülmesi, veri ihlallerinin yönetilmesi ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki hizmet vermektedir.