Miras Davaları

Miras Davaları

Miras sözleşmesi, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflarla ilgili tüm işlemleri sağlıklı ve iptal edilemeyecek şekilde yerine getiriyoruz. Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) ve miras hukukuna ait diğer davaların hızlı ve lehe sonuçlandırılması için tüm süreci bilgi ve tecrübemizle yönetiyoruz. Mirasçılar arasında oluşan ihtilafların sulh ve arabuluculuk yoluyla çözümü hususunda gerekli hukuki desteği sağlıyoruz.