Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Hukuku, kendine has özellikleri ve ayrı bir yargılama usulüne tabi olması sebebiyle ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu alanda çalışan avukat sayısının azlığı da alanın zorluğu ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Vergi ihtilaflarında uzlaştırma sürecinin hassas yürütülmesi, en az dava sürecinin sıkı takibi kadar önemlidir. Olası risklerin ve sonuçların değerlendirilmesi ve sürecin daha başındayken planlaması istenilen sonuca ulaşmada hayati öneme sahiptir. Mater eğitimin Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda, tez çalışmasını da “Vergi Hukukunda Yürütmenin Durdurulması” konusunda gerçekleştiren Av. Selçuk ENER öncülüğünde vergi departmanımız, hukuk dışı danışmanlarından da aldığı destek ile vergi ihtilaflarını en az zarar ve maksimum fayda prensibiyle sonuçlandırmaktadır.

Transfer fiyatlandırmaları, gözetim uygulaması, vergi ziyaı ve bunlarla bağlantılı vergi suçlarında da müvekkilleri idari ve adli makamlarda temsil etmekteyiz.