Boşanma Nedir?

Boşanma Nedir?


Boşanma, bir evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi sürecine denir. İki kişi arasındaki evlilik bağının, iki tarafın karşılıklı anlaşmazlıkları, uyumsuzlukları ya da diğer nedenlerden dolayı artık devam edilemez hale gelmesi durumunda, boşanma yolu ile bu ilişki sonlandırılır. Boşanma davaları, kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere aileye dair tüm süreçleri karara bağlayıcıdır. Boşanma süreci aile hukuku avukatları ile yürütülür. Her iki taraf da kendi boşanma avukatını seçecektir. Boşanma süreci, eşlerin mal varlığı, varsa çocukların velayeti, maddi ve manevi anlaşmazlıklara kadar pek çok farklı konuda kararlar almalarını gerektirir.

Boşanma Hukuku Nedir?

Boşanma hukuku, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Türk medeni hukukunda boşanma, çiftler sağ iken, kanunda belirtilmiş bir sebebe dayanarak evlilik bağının mahkeme kararı ile bitirilmesidir. Bu işlem, eşlerden birinin veya her ikisinin birden başvurusu sonucu mahkeme kararıyla gerçekleşir. Boşanma davası sonrasında eşlerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasal çerçeve, mahkeme tarafından belirlenir. Mal paylaşımı, velayet, müşterek çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi konular boşanma hukukunun başlıca konularıdır.

Boşanma Türleri Nelerdir?

Türk medeni kanununda iki çeşit boşanma türü vardır. Bunlardan biri çekişmeli boşanma diğeri de anlaşmalı boşanmadır. Tarafların anlaşıp anlaşamaması durumuna bağlı olarak dava açılır ve mahkemece karar verilir.

  1. Çekişmeli Boşanma: Tarafların boşanma koşulları konusunda anlaşamadığı durumlarda yine dava yoluyla çözüm aradıkları bir süreçtir. Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma ve buna bağlı taleplerini delilleri ile birlikte mahkemeye sunduğu ve mahkemenin bu talepleri değerlendirerek deliller ve iddialar ışığında karar verdiği boşanma davalarıdır. Taraflar genellikle, mal paylaşımı, çocuk velayeti ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşarlar ve mahkemeye başvururlar. Mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirir ve adil bir karar verir. Dava devam ederken her aşamada tarafların anlaşmalı boşanması da mümkündür.
  2. Anlaşmalı Boşanma: Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekiyor. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olmamaktadır. Taraflar boşanma, ziynet eşyaları, nafaka, velayet ve diğer konuların tamamında uzlaşma sağlamalıdır. Hazırlanacak olan protokol tüm bu anlaşma hususlarını içermelidir. Taraflar, boşanma koşulları konusunda önceden anlaşır ve mahkemeye başvurularını bu anlaşmaya dayanarak yaparlar. Mahkeme, tarafların anlaşma protokolünü onaylar ve boşanma işlemini gerçekleştirir.  Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan konular, boşanma davası sonrasında tarafları bağlayıcı olup daha sonra değiştirilmesi büyük bir bölümü için mümkün olmamaktadır. Bu sebeple taleplerin eksiksiz ve doğru planlanarak protokole yazılması gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, genellikle bir boşanma avukatı aracılığı ile açılır. İlk olarak, bir boşanma avukatı ile anlaşmak gerekir. Boşanma avukatı, müvekkiline gerekli belgeleri toplaması ve başvuru süreci konularında yardımcı olur. Ardından, boşanma davası için gerekli olan belgeler mahkemeye sunularak dava süreci başlatılır. Mahkeme süreci sonunda, çiftlerin tazminat, çocukların velayeti ve nafakaya ilişkin kararlar alınır.

Boşanma sürecinde Size Rehberlik Edecek Olan Boşanma Avukatı

Hukuki süreçleri iyi bilmeyen kişiler tarafından açılan davaların haklı olunmasına rağmen reddedilme olasılığı yüksektir. Bu sebeple bir boşanma avukatı ile çalışmak gerekir ki ilerleyen aşamalarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasın. Boşanma davasının takibinde doğru ve gerekli adımların atılmaması, hukuki süreçle ilgili hatalar yapılması hem zaman kaybettirir hem de almak istediğiniz haklarınızın daha azına razı gelmek zorunda bırakabilir. Kuşkusuz ki her hukuki süreç avukat olmaksızın şahsen başlatılabilir. Ancak bunu yapan kişinin hukuki sürece hakim olmamasının sonuçları ağır olabilir. Bu yüzden boşanma süreci boyunca, bir boşanma avukatının desteği oldukça önemlidir. İyi bir boşanma avukatı, müvekkilinin haklarını korur, yasal prosedürleri takip eder ve adil bir anlaşma sağlamak amacıyla mücadele eder. Boşanma sürecinde manevi olarak zorlu bir dönem yaşayan taraflar, iyi bir boşanma avukatının profesyonel rehberliği sayesinde süreci daha hızlı, kolay ve adil bir şekilde atlatabilir. Boşanma davasının her aşamasında size hukuki danışmanlık hizmeti vererek, haklarınızı savunacak ve davanın sizin açınızdan en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

17.06.2024 15:33:45
Yazar: Ener Avukatlık Bürosu