Facebook'ta Çokça Zaman Geçirmek Diğer Eş İçin Haklı Boşanma Sebebidir
Yazar: Selçuk Ener
11.02.2022 12:35:54

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/19849
K. 2015/4186
T. 11.3.2015

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından te ...

Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı
Yazar: Selçuk Ener
11.02.2022 13:23:37

Bir davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için, aynı tarafta yer alanlar arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda, bu bağlantıya dava arkadaşlığı denilmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 57 vd maddelerinde düzenlenen dava arkadaşlığı; zorunlu ve < ...

FARKLI CEZAEVLERİNDE TUTUKLU BULUNAN EŞLERİN BİRBİRLERİYLE İLETİŞİM KURAMAMASI AİLE HAKKINA SAYGI HAKKININ İHLALİ SAYILIR
Yazar: SELÇUK ENER
01.06.2022 10:12:35

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

Başvuru No: 2018/34757
Karar Tarihi: 19/10/2021
R.G. Tarih: 31/12/2021
R.G. Sayı: 31706

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, tutuklu olarak farklı ceza infaz kurumunda bulunan eşlerin birbirleriyle yeterli şeki ...