Vasiyet Yapan İstediği Zaman Vasiyetinden Dönebilir
Yazar: Stj. Burcu Ermin & Av. Selçuk Ener
18.05.2022 07:39:27

T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 6170
Karar: 2020 / 1057
Karar Tarihi: 10.02.2020

DAVA:

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine dair verilen hükmün, süres ...

Miras Davaları
Yazar: AV. SELÇUK ENER
06.09.2022 13:02:05

Miras sözleşmesi, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflarla ilgili tüm işlemleri sağlıklı ve iptal edilemeyecek şekilde yerine getiriyoruz. Muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) ve miras hukukuna ait diğer davaların hızlı ve lehe sonuçlandırılması i&c ...