İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR
Yazar: AV. SELÇUK ENER
23.05.2022 08:02:56

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR.

 

Yargıtay 9. HD. 2016/29129 E.  2016/18068 K. 18.10.2016 T.

 

DAVA: Davacı, kıdem tazmina ...

MAHKEMENİN AYNI SAATE BİRDEN FAZLA DURUŞMA KOYARAK TARAFLARI TETİKTE TUTMASI ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRIDIR
Yazar: AV. SELÇUK ENER
25.05.2022 15:21:15

Yargıtay 13. HD. 2014/19454 E. 2014/21319 K. 25.06.2014 T. 

 

Taraflar arasındaki bedel iadesi, ayıplı araç davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya inc ...

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE ÜCRET KAPSAMINDA OLMASI NEDENİYLE BANKALARCA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ İŞLER
Yazar: SELÇUK ENER
30.05.2022 11:09:13

Yargıtay 9. HD. 2010/3969 E. 2012/14663 K. 27.04.2012 T.

A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işyerinde mutemet olarak çalıştığını, bu nedenle TİS 52. Maddesindeki ücret farkını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı davanın reddini savunmuştur.
C) Yerel Ma ...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ALACAKLI TAKİPTE DAYANMADIĞI DELİLE DAVADA DAYANAMAZ
Yazar: SELÇUK ENER
31.05.2022 11:57:12

Hukuk Genel Kurulu 2011/19-617 E., 2011/749 K. 14.12.2011

 

Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.02.2009 gün ve 2005/291 E., 2009/41 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yar ...

ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA USUL EKONOMİSİ İLKESİ GEREĞİ TANIK DİNLETİLEBİLİR.
Yazar: SELÇUK ENER
02.06.2022 06:54:06

Yargıtay HGK E. 2014/2-433 K. 2016/63 22.1.2016 T.

 

Taraflar arasındaki "boşanma, nafaka, velayet ve tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Batı 1. Aile (Kapatılan Sincan 1.Aile) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.01.2013 gün ve 2012/198E., 2013/27 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafında ...

DENEME DENEME SLÇK
Yazar: Av. Selçuk ENER
06.09.2022 06:26:01

İŞİSDŞŞLVBMCVÇBVN<SDÖÇNV.XNB.V B

...

Şirket Danışmanlığı
Yazar: AV. SELÇUK ENER
06.09.2022 13:00:03

Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere, ihtiyaçlarına göre iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve diğer alanlarda şirket ve yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Özellikle iş hukukunda uzun yıllar çalışmış olmanın verdiği uzmanlık ile İK departmanlarına eğitim veriyor ve iş sözleşmesinin im ...

Tazminat Davaları
Yazar: AV. SELÇUK ENER
06.09.2022 13:01:31

Haksız fiil, sözleşme ya da sebepsiz zenginleşme kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerin en yüksek menfaati elde etmeleri için tüm dava sürecinin takibini, geride kalan yüzlerce davadan edindiğimiz tecrübeyle kusursuz şekilde yapıyor ve sonuçlandırıyoruz. Sözleşmeye aykırı davranılması sebebiyle oluşan m&u ...

İş Davaları
Yazar: AV. SELÇUK ENER
06.09.2022 13:03:40

İşçilerin işten çıkış sürecinde hak kaybı yaşamamaları adına bu süreci bizzat yönetiyoruz. İşçilik alacaklarınızın hesaplamasını yapıyor, arabuluculuk sürecini anlaşmayla neticelendirerek dava sürecini beklemeden alacağınıza kavuşmanız adına etkin bir avukatlık hizmeti veriyoruz. Davanın hızla sonuçlanması adına ...

İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİLLE İSPATLANABİLİR
Yazar: Yargıtay
08.09.2022 13:10:09

Yargıtay 9. HD., E. 2022/3115 K. 2022/3812 T. 24.2.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3115 Karar No.: 2022/3812 Karar tarihi: 24.02.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : Akçaabat 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI : K3 ADINA VEKİLİ AVUKAT K4 DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı K1 ...

KARARDA ÇALIŞMA SÜRESİNİN İSPATI KONUSUNDA MAHKEMEYE SUNULAN DELİLLERİN HANGİSİNE DAYANILDIĞININ GEREKÇELİ OLARAK AÇIKLANMAMIŞ OLMASI HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİDİR
Yazar: YARGITAY
08.09.2022 13:37:20

Yargıtay 9. HD., E. 2022/5341 K. 2022/6987 T. 2.6.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/5341 Karar No.: 2022/6987 Karar tarihi: 02.06.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : Amasya İş Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI F1 MERMER MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ. ADINA VEKİLİ AVUKAT K3 DAVA TÜRÜ : İTİRAZI ...

HAKKANİYET İNDİRİMİ(%30)DAVACININ TALEP ARTTIRIM DİLEKÇESİYLE BELİRLEDİĞİ TUTARLAR ÜZERİNE YAPILIR
Yazar: YARGITAY
08.09.2022 13:44:26

Yargıtay 9. HD., E. 2019/6749 K. 2021/2892 T. 1.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/6749 Karar No.: 2021/2892 Karar tarihi: 01.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • haklı neden • cevap dilekçesi • ...

YARGILAMA SIRASINDA İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİNİN KULLANDIRILDIĞINA DAİR BELGE SUNULMAMASI SEBEBİYLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN KARŞILIĞI ALACAK HESABI YAPILMAZ
Yazar: YARGITAY
09.09.2022 08:56:39

Yargıtay 9. HD., E. 2020/1239 K. 2021/2877 T. 1.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/1239 Karar No.: 2021/2877 Karar tarihi: 01.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle ispat yükü • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • hakimin davayı a ...

BELİRLENEBİLEN ALACAKLAR İÇİN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN REDDEDİLİR
Yazar: YARGITAY
09.09.2022 09:27:29

Yargıtay 9. HD., E. 2021/765 K. 2021/7864 T. 8.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/765 Karar No.: 2021/7864 Karar tarihi: 08.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 28. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 13. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonuc ...

ZARARI DOĞURAN EYLEMLER DAVALI TARAFINDAN KASTEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞSE ZARAR MİKTARININ ARTIŞINDA DAVACININ KUSURU OLDUĞU GEREKÇESİYLE TAKDİRİ İNDİRİM YAPILAMAZ
Yazar: YARGITAY
09.09.2022 09:33:04

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3856 K. 2021/8739 T. 29.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3856 Karar No.: 2021/8739 Karar tarihi: 29.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı, davalıların eylemleri sebebi ile uğradığı zararın tazminini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen h&uum ...

ISLAHTA FAİZ İSTENİLMESE DAHİ DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZE HÜKMEDİLİR
Yazar: YARGITAY
09.09.2022 09:44:57

Yargıtay 9. HD., E. 2021/396 K. 2021/2075 T. 25.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/396 Karar No.: 2021/2075 Karar tarihi: 25.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle iş sözleşmesi • kısmi dava • kısmi ıslah MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen ka ...

İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH EDEN TARAFIN FESHİ GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANSA DAHİ İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAZ
Yazar: YARGITAY
12.09.2022 06:56:27

Yargıtay 9. HD., E. 2019/1981 K. 2021/2355 T. 26.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/1981 Karar No.: 2021/2355 Karar tarihi: 26.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • asgari geçim indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kar ...

ÇOK UZUN SÜRE YILLIK İZİN KULLANILMADIĞI İDDİA EDİLMESİ HALİNDE DAVACI İSTİCVAP EDİLMELİDİR
Yazar: YARGITAY
12.09.2022 07:01:10

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8346 Karar No.: 2021/4297 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • ...

YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN HÜKMÜN BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN KISIMLARI KESİNLEŞİR VE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR
Yazar: YARGITAY
12.09.2022 07:06:47

Yargıtay 9. HD., E. 2021/617 K. 2021/4226 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/617 Karar No.: 2021/4226 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ...

-YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN HÜKMÜN BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN KISIMLARI KESİNLEŞİR VE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR
Yazar: YARGITAY
13.09.2022 07:45:55

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8346 Karar No.: 2021/4297 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • ...

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ İŞÇİNİN SÖZLEŞMEYİ FESH ETMESİ İÇİN HAKLI BİR SEBEP OLUŞTURUR
Yazar: YARGITAY
13.09.2022 07:52:13

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1432 K. 2021/5322 T. 2.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1432 Karar No.: 2021/5322 Karar tarihi: 02.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • yaşlılık aylığı • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu haklı sebep MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ...

KANUNEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI VEYA MAKBUZDA AÇIKLIK BULUNMADIĞI DURUMDA YAPILAN ÖDEMELER MUACCEL BORÇLAR İÇİN YAPILMIŞ KABUL EDİLİR
Yazar: YARGITAY
13.09.2022 07:57:59

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1471 K. 2021/5318 T. 2.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1471 Karar No.: 2021/5318 Karar tarihi: 02.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle birden çok borcu bulunan borçlu • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu ikramiye alacakları MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi Taraflar arasın ...

EKSİK ÖDENEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMLERİ TEMADİ EDEN BİR DURUM OLDUĞUNDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN GEÇERLİ BİR SEBEP OLUŞTURUR
Yazar: YARGITAY
13.09.2022 09:02:20

Yargıtay 9. HD., E. 2017/23786 K. 2021/5715 T. 8.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/23786 Karar No.: 2021/5715 Karar tarihi: 08.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • fesih hakk ...

İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLENMESİ NOKTASINDA FARKLI TÜZEL KİŞİLER BÜNYESİNDE YAPILAN HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEZ
Yazar: YARGITAY
13.09.2022 09:46:18

Yargıtay 9. HD., E. 2020/5156 K. 2021/6452 T. 18.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/5156 Karar No.: 2021/6452 Karar tarihi: 18.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • yargılama giderleri • bilirkişi raporu • iş s&o ...

İŞ KAZALARI VE İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI DAVALAR
Yazar: GAYE AMİKLİOGLU & SELÇUK ENER
13.09.2022 14:42:34

İŞ KAZALARI VE İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI DAVALAR

Çalışma hayatında alınan birçok tedbire rağmen önüne geçilemeyen iş kazaları ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanabilmektedir.  Bu yazımızda hangi hallerin iş kazası sayıldığı, gerçekleşmesi durumunda nasıl bir süreç izlenmesi gerekti ...

İŞ AKDİNİN FESH EDİLMESİ SEBEBİYLE TALEP EDİLEN İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLENMESİNDE SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRET DİKKATA ALINARAK HESAPLAMA YAPILIR
Yazar: YARGITAY
14.09.2022 07:02:30

Yargıtay 9. HD., E. 2020/3923 K. 2021/6832 T. 24.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/3923 Karar No.: 2021/6832 Karar tarihi: 24.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dürüstlük kuralı • hizmet sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davaya fe ...

İDDİA EDİLEN AYLIK ÇALIŞMA ÜCRETİ TANIK BEYANLARI YA DA YAZILI BİR BELGE İLE İSPATLANMADIKÇA YALNIZCA EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASINA GÖRE AYLIK ÜCRET BELİRLENEMEZ
Yazar: YARGITAY
14.09.2022 07:07:54

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1358 K. 2021/6998 T. 25.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1358 Karar No.: 2021/6998 Karar tarihi: 25.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • iş sözleşmesi • dürüstl&uu ...

DAVACI İŞÇİNİN MAHKEME İÇİ İKRARINI AŞAR MİKTARDA AYLIK YEMEK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ
Yazar: YARGITAY
14.09.2022 07:12:24

Yargıtay 9. HD., E. 2016/35663 K. 2021/7060 T. 29.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2016/35663 Karar No.: 2021/7060 Karar tarihi: 29.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle asgari geçim indirimi • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • ikrar • mahkeme içi ikrar kapıcı MAHKEMESİ :İş Mahkemesi AVUKAT ... ...

İŞÇİ KENDİSİNE YAPILAN ÖDEMENİN KESİNTİ YAPILARAK ÖDENDİĞİNİ İDDİA EDİYORSA YAPILAN KESİNTİNİN TUTARINI DA BİLDİRMELİDİR
Yazar: YARGITAY
14.09.2022 07:35:14

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3111 K. 2021/7150 T. 30.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3111 Karar No.: 2021/7150 Karar tarihi: 30.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • karşı dava BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 27. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... Anado ...

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN BASKISI SEBEBİYLE FESH EDİLDİĞİ DURUMLARDA GEÇERLİ BİR FESF SÖZ KONUSU OLUR VE İŞÇİ HER TÜRLÜ İŞÇİLİK HAKLARINI ALMAYA HAK KAZANIR
Yazar: YARGITAY
15.09.2022 06:23:36

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3425 K. 2021/7678 T. 6.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3425 Karar No.: 2021/7678 Karar tarihi: 06.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • davanın kabulü • maddi hata fazla mesai üc ...

DAVALI TARAFA ISLAH DİLEKÇESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDEN HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL EDER
Yazar: YARGITAY
15.09.2022 07:17:41

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3427 K. 2021/7553 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3427 Karar No.: 2021/7553 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vek ...

İŞE İADE DAVASI AÇILDIKTAN SONRA FESHE BAĞLI ALACAKLARIN TEMİN EDİLMESİ AMACIYLA AÇILAN DAVALARDA HUKUKİ YARAR YOKTUR
Yazar: YARGITAY
15.09.2022 08:52:23

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3036 K. 2021/7605 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3036 Karar No.: 2021/7605 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • bekletici mesele • bilirkişi raporu • direnme kararı • iade davası • kö ...

İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN FARKLI DİLDE İKİ TANE İŞ SÖZLEŞMESİ VARSA SÖZLEŞME İÇERİKLERİNİN AYNI OLMASI GEREKİR
Yazar: YARGITAY
15.09.2022 10:10:21

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1230 K. 2021/7665 T. 6.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1230 Karar No.: 2021/7665 Karar tarihi: 06.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle cezai şart talebi • cezai şart • cezai şart alacağı • haksız fesih • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin süre • karş ...

DAVALI DAVACI İŞÇİNİN YILLIK İZNİNİ KULLANDIĞINI KANITLAYAMAZSA SADECE DAVACI TANIK BEYANLARINDAN HAREKETLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ REDDİNE KARAR VERİLMEZ
Yazar: YARGITAY
16.09.2022 10:02:49

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3421 K. 2021/7589 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3421 Karar No.: 2021/7589 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • cevap dilekçesi • davanın ...

ISLAH ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MİKTAR DAVA DİLEKÇESİNDEKİ MİKTARDAN FAZLA İSE ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN MİKTARA DAVA DİLEKÇESİNDEKİ MİKTAR EKLENMELİDİR
Yazar: YARGITAY
16.09.2022 10:24:20

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5324 K. 2021/9535 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5324 Karar No.: 2021/9535 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haklı neden • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi ...

DAVACI TANIKLARININ DAVALI İŞVERENE KARŞI DAVA AÇMIŞ OLMALARI HALİNDE BEYANLARI DİĞER DELİLLER İLE DEĞERLENDİRİLEREK DİKKATE ALINIR
Yazar: YARGITAY
16.09.2022 11:09:49

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5331 K. 2021/9462 T. 24.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5331 Karar No.: 2021/9462 Karar tarihi: 24.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : ... 30. Hukuk Dairesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ...Ş vekili tarafından istenilmekle ...

MİKTAR İÇEREN İBRANAME MAKBUZ NİTELİĞİNDEDİR,DÜZENLENDİĞİ TARİH İTİBARİYLE BANKA KANALIYLA ÖDEME YAPILMASI GEREKMEZ
Yazar: YARGITAY
16.09.2022 11:28:24

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5382 K. 2021/9615 T. 27.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5382 Karar No.: 2021/9615 Karar tarihi: 27.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • karşı dava • ibra sözleşmesi haklı sebep ibra sözleşmeler ...

BİRDEN ÇOK BORCU BULUNAN BORÇLU ÖDEME GÜNÜNDE BU BORÇLARDAN HANGİSİNİ ÖDEDİĞİNİ BORÇLUYA BİLDİRMEZSE MUACCEL BORÇ İÇİN ÖDEME YAPTIĞI KABUL EDİLİR
Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:05:08

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4164 K. 2021/9622 T. 27.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4164 Karar No.: 2021/9622 Karar tarihi: 27.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle birden çok borcu bulunan borçlu • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi hata • maddi hatanın dü ...

SOSYAL HAKLARIN MİKTARININ BELİRLENMESİ İŞVEREN TARAFINDAN SUNULACAK BELGELERE GÖRE BELİRLENECEKSE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİLEBİLİR
Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:18:02

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4889 K. 2021/9155 T. 18.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4889 Karar No.: 2021/9155 Karar tarihi: 18.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle adil yargılanma hakkı • usuli kazanılmış hak • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • ...

YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN SÖZLEŞMENİN FESH EDİLMESİ GEREKİR , SÖZLEŞMENİN SONA ERME ŞEKLİNİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ ÖNEMİ YOKTUR
Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:37:30

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4953 K. 2021/9221 T. 20.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4953 Karar No.: 2021/9221 Karar tarihi: 20.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlatma ödevi • is ...

FAZLA MESAİ ALACAĞI HESAPLANIRKEN ,FAZLA MESAİ ALACAK TUTARINA KARİNEYE DAYALI TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDIKTAN SONRA BORDRODA YER ALAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR
Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:45:11

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4953 K. 2021/9221 T. 20.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4953 Karar No.: 2021/9221 Karar tarihi: 20.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlatma ödevi • is ...

BİR İŞ YERİNİN FARKLI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ TÜM ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMEZ
Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:55:54

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5310 K. 2021/9529 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5310 Karar No.: 2021/9529 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... Taraflar arasında görülen ...

BORDRONUN SAHTELİĞİ İLERİ SÜRÜLÜP KANITLANMADIKÇA, İMZALI BORDRODA GÖRÜNEN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ ÖDENDİĞİ KABUL EDİLİR
Yazar: YARGITAY
20.09.2022 07:02:21

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5252 K. 2021/9570 T. 26.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5252 Karar No.: 2021/9570 Karar tarihi: 26.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • hakkaniyet indirimi • iş s& ...

DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER NEZDİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNDE MAKUL SÜREYİ AŞAN ÇALIŞMA ARALIKLARININ VARLIĞI HALİNDE İŞ YERİ DEVRİNDEN SÖZ EDİLEMEZ
Yazar: YARGITAY
20.09.2022 07:11:18

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5506 K. 2021/9779 T. 1.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5506 Karar No.: 2021/9779 Karar tarihi: 01.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • işyeri devri • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi fesih bildirimi MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Tar ...

MAHKEMECE DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ TAKDİRDE ARABULUCULUK ÜCRETİ TARAFLARIN HAKLILIK ORANLARINA GÖRE PAYLAŞTIRILIR
Yazar: YARGITAY
20.09.2022 07:23:05

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5888 K. 2021/9999 T. 8/6/2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5888 Karar No.: 2021/9999 Karar tarihi: 08.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : İstanbul 32. İş Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ K2 DAVALI : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL& ...

DAVACI TARAFINDAN İMZA İTİRAZINA UĞRAMAYAN BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU OLAN DÖNEMLERDE DAHA YÜKSEK FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI ANCAK EŞDEĞER DELİLLE İSPAT EDİLEBİLİR
Yazar: YARGITAY
20.09.2022 07:46:55

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3800 K. 2021/10275 T. 15.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3800 Karar No.: 2021/10275 Karar tarihi: 15.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 27. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava ...

DAVACI İŞÇİNİN YANILTICI BEYAN VE SAHTE BELGELERLE İŞE GİRDİĞİNİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞVEREN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEZ
Yazar: YARGITAY
20.09.2022 08:06:45

Yargıtay 9. HD., E. 2021/6394 K. 2021/10519 T. 21.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/6394 Karar No.: 2021/10519 Karar tarihi: 21.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenil ...

İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA, İFLASIN AÇILMASI İLE DURMAZ
Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:28:18

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3300 K. 2021/10838 T. 24.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3300 Karar No.: 2021/10838 Karar tarihi: 24.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Müflis ...

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI İÇİN BAŞVURULAN TANIK ANLATIMLARI,TANIĞIN DAVACI İŞÇİ İLE ÇALIŞTIĞI DÖNEM BAZ ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR
Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:35:50

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7006 K. 2021/10954 T. 28.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7006 Karar No.: 2021/10954 Karar tarihi: 28.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından ...

İŞÇİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLMASI, FESHİ TEK BAŞINA GEÇERSİZ KILMAZ
Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:45:28

Yargıtay 9. HD., E. 2021/2455 K. 2021/10239 T. 15.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/2455 Karar No.: 2021/10239 Karar tarihi: 15.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen ...

DAVACININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ İLE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ DİKKATE ALINMADAN MÜKERRER ÖDEMEYE YOL AÇACAK ŞEKİLDE FAZLA MESAİ HESAPLAMASI YAPILMAMALIDIR
Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:57:42

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7300 K. 2021/12010 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7300 Karar No.: 2021/12010 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılard ...

TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINMADAN KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ALACAĞINA KARAR VERİLMESİ HATALIDIR
Yazar: YARGITAY
21.09.2022 07:10:03

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7097 K. 2021/12272 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7097 Karar No.: 2021/12272 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili ile feri m& ...

FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN KAYITLARI VE YAZILI BELGE YERİNE TANIK ANLATIMLARINA DAYANMASI HALİNDE SÜREKLİ FAZLA MESAİ YAPILMASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN KARİNE İNDİRİMİ UYGULANI
Yazar: YARGITAY
22.09.2022 08:34:44

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8101 K. 2021/12337 T. 21.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8101 Karar No.: 2021/12337 Karar tarihi: 21.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafı ...

YILLIK İZİN ÜCRETİ DÖNEMSEL EDİM NİTELİĞİNDEDİR VE BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİDİR
Yazar: YARGITAY
22.09.2022 08:47:48

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7965 K. 2021/12611 T. 22.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7965 Karar No.: 2021/12611 Karar tarihi: 22.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde duruşmalı olarak daval ...

AYNI SEBEPLE DAVALI İLE DAVASI OLAN TANIKLARIN BEYANLARINA DAYANILARAK KARAR VERİLEMEZ
Yazar: YARGITAY
22.09.2022 09:05:51

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7660 K. 2021/12636 T. 23.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7660 Karar No.: 2021/12636 Karar tarihi: 23.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı vekili; müvekkili davacının davalı asıl işveren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Narlıdere ... ...

ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİ TEMERRÜT TARİHİDİR
Yazar: YARGITAY
22.09.2022 09:22:18

Yargıtay 9. HD., E. 2022/3222 K. 2022/3813 T. 21.3.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3222 Karar No.: 2022/3813 Karar tarihi: 21.03.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE DAİR TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI I. BAŞVURU Talep eden Ankara B&ou ...

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDEKİ ŞARTLAR, BU SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMLE SINIRLIDIR
Yazar: YARGITAY
22.09.2022 09:31:03

Yargıtay 9. HD., E. 2021/9031 K. 2021/13640 T. 5.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/9031 Karar No.: 2021/13640 Karar tarihi: 05.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 30. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava ...

MADDİ TAZMİNAT İSTEMLİ DAVANIN KISMEN REDDİ DURUMUNDA KARŞI TARAF VEKİLİ YARARINA HÜKMEDİLECEK ÜCRET DAVACI VEKİLİ LEHİNE HÜKMEDİLECEK ÜCRETİ GEÇEMEZ
Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:11:07

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8531 K. 2021/14222 T. 13.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8531 Karar No.: 2021/14222 Karar tarihi: 13.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacılar vekili ile dav ...

YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANABİLMEK İÇİN GEREKEN SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIĞI SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKİR
Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:17:43

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10345 K. 2021/14531 T. 20.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10345 Karar No.: 2021/14531 Karar tarihi: 20.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tara ...

YILLIK İZİN ÜCRETİ,KİRA BEDELİ ANAPARA FAİZİ GİBİ DÖNEMSEL EDİMLER OLDUĞU İÇİN 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR
Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:26:08

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10834 K. 2021/14896 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10834 Karar No.: 2021/14896 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan T.C. Sağ ...

TANIK ANLATIMLARI DIŞINDA DAVACININ FAZLA MESAİ ALACAĞI İDDİASINI DESTEKLEYEN BAŞKACA DELİL YOKSA BU TALEBİN REDDİ GEREKİR
Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:36:59

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10745 K. 2021/14886 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10745 Karar No.: 2021/14886 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi dava ...

TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMAMASI TARAF TEŞKİLİNİN USUULÜNCE SAĞLANMAMASI ANLAMINA GELİR
Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:40:57

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10553 K. 2021/14959 T. 26.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10553 Karar No.: 2021/14959 Karar tarihi: 26.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9.HUKUK DAİRESİ ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı Mustafa ... ile davalı ... Marketler Ticaret Anonim Şirketi arasında ...

DAVALI CEVAP DİLEKÇESİ VERMEMİŞ OLSA DAHİ ISLAH YOLUYLA DAVA KONUSU MİKTARLARIN ARTTIRILMASI ÜZERİNE ARTTIRILAN KISIM İÇİN ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNABİLİR
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 07:24:21

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10852 K. 2021/15039 T. 27.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10852 Karar No.: 2021/15039 Karar tarihi: 27.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi dava ...

İŞÇİYE BORDRO İMZALATILMAMIŞ VE FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ BANKA KANALIYLA YAPILMIŞSA, FAZLA ÇALIŞMALARIN İSPATI HER TÜRLÜ DELİLLE MÜMKÜN OLABİLİR
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 07:31:15

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10964 K. 2021/15250 T. 2.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10964 Karar No.: 2021/15250 Karar tarihi: 02.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 28. Hukuk Dairesi Davacı ile davalı arasındaki dava hakkında ... Bö ...

FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM İLE GENEL TATİL ÜCRETİ ÇALIŞMALARININ UZUN BİR SÜRE İÇİN HESAPLANMASI VE MİKTARIN YÜKSEK ÇIKMAS DURUMUNDA İNDİRİME GİDİLEBİLİR
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 07:56:47

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11165 K. 2021/15465 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11165 Karar No.: 2021/15465 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen in ...

EMSAL İŞÇİ BİLDİRİLMEDİKÇE GEÇERSİZ FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET ESAS ALINIR VE YEDİ BUÇUK SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMASI HER HALÜKARDA FAZLA ÇALIŞMADIR
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 08:08:32

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11159 K. 2021/15307 T. 3.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11159 Karar No.: 2021/15307 Karar tarihi: 03.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incele ...

YAZILI OLARAK KABUL EDİLEN AYLIK ÜCRETE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TALEBİ ÖNCESİNDEKİ ALACAKLAR İÇİN ÜCRET FARKI ALACAĞI TALEBİNDE BULUNULABİLİR
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 08:22:58

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8125 K. 2021/15452 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8125 Karar No.: 2021/15452 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini i ...

İŞVERENİN İŞÇİYE ÖDEDİĞİ AYLIK ÜCRET MİKTARINI AZALTMASI İŞÇİNİN YAZILI KABULÜ İLE MÜMKÜN OLABİLİR,AKSİ HALDE İŞÇİNİN RIZASI OLMADAN ÜCRETLERDE İNDİRİM YAPILAMAZ
Yazar: YARGITAY
27.09.2022 08:53:32

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8126 K. 2021/15453 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8126 Karar No.: 2021/15453 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini i ...

İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMESİNDE,FESİH İÇİN İHBAR SÜRESİ ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI O SÖZLEŞMEYİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞTÜRMEZ
Yazar: YARGITAY
28.09.2022 11:42:34

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7657 K. 2021/15449 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7657 Karar No.: 2021/15449 Karar tarihi: 04.11.2021 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVALILAR : 1- ... 2- ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz talepleri ...

İŞVEREN YAPTIĞI PRİM ÖDEMELERİNİ İSPAT ETMESİ İÇİN VERİLEN KESİN SÜRE İÇİNDE GEREKLİ BELGELERİ SUNMAZSA,İŞÇİNİN ÖDEMELERİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN İDDİALARINI KABUL EDER
Yazar: YARGITAY
28.09.2022 11:53:46

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11098 K. 2021/15346 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11098 Karar No.: 2021/15346 Karar tarihi: 04.11.2021  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 4. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen inc ...

İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ ESASLİ DEĞİŞİKLİĞİ,SÖZ KONUSU DURUMU İŞÇİYE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK SURETİYLE YAPABİLİR
Yazar: YARGITAY
28.09.2022 12:01:07

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8124 K. 2021/15451 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8124 Karar No.: 2021/15451 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istem ...

FERİ MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFIN TEMYİZ TALEBİ YOKSA KENDİSİ TEMYİZ TALEBİNDE BULUNAMAZ
Yazar: YARGITAY
29.09.2022 05:14:44

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11188 K. 2021/15408 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11188 Karar No.: 2021/15408 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş)Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66.maddesine göre; ...

FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI BAKIMINDAN REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ
Yazar: YARGITAY
29.09.2022 05:19:19

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11125 K. 2021/15459 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11125 Karar No.: 2021/15459 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince i ...

İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELLİ BİR ORANDA FAZLASININ ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA BU KURAL HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAR
Yazar: YARGITAY
29.09.2022 05:26:33

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10976 K. 2021/15374 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10976 Karar No.: 2021/15374 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 38. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava ...

HÜKÜM ALTINA ALINAN YILLIK İZİN ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ AŞMAMAK KAYDIYLA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK BANKA FAİZİ UYGULANIR
Yazar: YARGITAY
03.10.2022 12:06:55

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11250 K. 2021/15493 T. 8.11.2021
T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2021/11250
Karar No.: 2021/15493
Karar tarihi: 08.11.2021
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince
istenilmekle, t ...

 İŞÇİNİN İMZASINI EL YAZILI İSTİFA DİLEKÇESİ DOSYADA MEVCUT OLMASINA RAĞMEN SÖZ KONUSU DİLEKÇE DİKKATE ALIINMADAN HÜKÜM VERİLMESİ BOZMA SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLİR
Yazar: YARGITAY
03.10.2022 12:37:12

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8630 K. 2021/15526 T. 9.11.2021
T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2021/8630
Karar No.: 2021/15526
Karar tarihi: 09.11.2021
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 28. Hukuk Dairesi
...
DAVA TÜRÜ : ALACAK
...
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi ...

YABANCI UYRUKLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TAFARLAR UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HUKUKU BELİRLEDİKLERİ TAKDİRDE O YERİN HUKUK KURALLARI DİKKATE ALINARAK ÇÖZÜME GİDİLİR
Yazar: YARGITAY
03.10.2022 13:19:59

Yargıtay 9. HD., E. 2021/9875 K. 2021/15524 T. 9.11.2021
T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2021/9875
Karar No.: 2021/15524
Karar tarihi: 09.11.2021
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 27. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
...
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi iç ...