Sözleşme Hukuku


GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN ALINAN HİZMETLERDEN VAZGEÇİLMESİ VE SÖZLEŞMEDEN CAYILMASI HALİNDE PARANIN İADESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Özellikle son dönemde estetik cerrahindeki gelişme ve güzellik merkezleri sayısındaki hızlı artış, beraberinde bu alandaki uyuşmazlıkları da arttırdı. Hizmetin satın alınması akabinde şikayetler ve olumsuz geri bildirimler nedeniyle sözleşmeden caymak istenmesi halinde, ödenen bedelin iadesi ya da hiç ödenmemesinin m&uum...

ÖLÜ KİŞİ ADINA YAPILAN İCRA TAKİBİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE MİRASÇILARA YÖNELTİLEBİLİR

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2022/285

Karar : 2022/7490

Tarih : 20.06.2022 

... Bölge Adliye Ma...

SÖZLEŞME İÇERİĞİNDEN ANLAŞILIYORSA EMLAK GÖRME BELGESİNİN TAŞINMAZ SİMSARLIĞI SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR

Hukuk Genel Kurulu         2020/339 E.  ,  2022/723 K.

  •  


    "İçtihat Metni"

    MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahk...