Sözleşme Hukuku


TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKLARDAN BİRİNİ KULLANABİLİR

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2016/25174 E. 2020/1844 K. 11.02.2020 T.MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı ve davalı .... avukatınca duruşmasız, davalı ... Otom...

KOŞULLU BAĞIŞLAMADA KOŞULA AYKIRILIK BAĞIŞTAN DÖNME HAKKI TANIR

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2018/3840 E. 2018/12833 K. 26.09.2018 T.Taraflar arasında görülen ......... davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği gör&u...

ALT KİRACININ KİRALANANI KULLANIM HAKKI ASIL KİRACININ HAKKINA BAĞLIDIR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2013/55 E. 2013/3792 K. 05.03.2013 T.FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİGÖREVMahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği g&o...

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KM’NİN DÜŞÜRÜLMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT HAKKI

 Son zamanlarda ikinci el araç alış ve satışında yoğunlukla karşılaşılan sorunlardan biri olan km sayaçları ile oynanması aracı alan kişileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin ne şekilde giderilebileceğine değinilecektir.Konunun daha iyi anlaşılabilir olması bakımından ayıplı malı tanımlamak gerekmektedir.6502 sayılı kanundaki tanımı &ldquo...

DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA YEMİN DELİLİNE DAYANILMIŞSA HAKİMCE HATIRLATILMAMASI BOZMA NEDENİDİR

T.C.YARGITAYÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/7993Karar: 2023/373Tarih: 01.03.2023MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiSAYISI : 2017/267 E., 2020/484 K.HÜKÜM/KARAR : Kısmen kabulTaraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Mahkeme kararı ...

ELATMANIN ÖNLENNMESİ VEYA MÜDAHALENİN MEN’İ DAVALARININ KAPSAMI VE BU DAVALARIN HÜKMEN TESCİL OLUNAN BİR TAŞINMAZDA BULUNAN KİRACIYA KARŞI AÇILABİLECEK OLMASI

Eğer maliki olduğunuz bir taşınır veya taşınmazı biri elinde haksız bulunduruyorsa ya da izniniz olmadığı halde faydalanıyorsa bu tür durumlarda başvuracağınız yollardan biri el atmanın önlenmesi ya da müdahalenin men’i davasıdır.El atmanın önlenmesi, diğer adıyla müdahalenin men’i davaları Medeni Kanun’un“Bir ş...

GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN ALINAN HİZMETLERDEN VAZGEÇİLMESİ VE SÖZLEŞMEDEN CAYILMASI HALİNDE PARANIN İADESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Özellikle son dönemde estetik cerrahindeki gelişme ve güzellik merkezleri sayısındaki hızlı artış, beraberinde bu alandaki uyuşmazlıkları da arttırdı. Hizmetin satın alınması akabinde şikayetler ve olumsuz geri bildirimler nedeniyle sözleşmeden caymak istenmesi halinde, ödenen bedelin iadesi ya da hiç ödenmemesinin müm...

ÖLÜ KİŞİ ADINA YAPILAN İCRA TAKİBİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE MİRASÇILARA YÖNELTİLEBİLİR

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİEsas : 2022/285 Karar : 2022/7490 Tarih : 20.06.2022 ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası i&...

SÖZLEŞME İÇERİĞİNDEN ANLAŞILIYORSA EMLAK GÖRME BELGESİNİN TAŞINMAZ SİMSARLIĞI SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR

Hukuk Genel Kurulu         2020/339 E.  ,  2022/723 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar dava...