Gayrimenkul Hukuku


DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLU YAPI UYGULAMASI SÖZ KONUSU İSE TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME SULH HUKUK MAHKEMESİDİR

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/(18)5-2705 KARAR NO : 2021/1010 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 07/03/2016 NUMARASI : 2015/1373 - 2016/277 DAVACI : D.B. DAVALI : A.2. Mah. Ç. Sitesi İcra Komitesi Yönetimi ve...

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI

Türk Özel Hukukuna hakim ilkelerden olan sözleşme serbestisi ilkesi gereğince taraflar kendi aralarında diledikleri sözleşmeyi yapma özgürlüğüne sahiptirler. Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmadığı müddetçe tara...

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?

Asıl olan İİK m.149 gereği ipotek veren kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili üçüncü kişi de borçlu olarak gösterilmelidir. A...

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi

 Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?

Asıl olan İİK m.149 gereği lehine ipotek verilen kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğ...