Ticaret Hukuku


KOOPERATİF BORÇLARINDAN ÜYELERİN SORUMLULUĞU

                               

KOOPERATİFLER

A)Genel olarak

Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatiflerin tan...

GİYİM ÜZERİNE HİZMET VEREN BİR ŞİRKETE AİT MAĞAZA İLE PETROL İSTASYONUNUN BİTİŞİK OLMASI VE İKİ ŞİRKET ARASINDA ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BULUNMASI ORGANİK BAĞIN VARLIĞINA DALALET EDER

8. Hukuk Dairesi         2015/8714 E.  ,  2017/8368 K.

 •  


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : İstihkak

  Taraflar arasında gör&uum...

  TBK 99 HAKSIZ FİİL VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İÇİN DE UYGULANIR

  Hukuk Genel Kurulu         2006/4-238 E.  ,  2009/493 K.

  •  


   "İçtihat Metni"

    

   MAHKEMESİ : Antalya 4.Asliye Hukuk Mahkemesi
   TARİHİ : 01.07.2005
   NUMARASI : 2005/130 E...

   TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTIDIR

   T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2022/6323 KARAR NO : 2022/8692 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 49. HUKUK DAİRESİ TARİHİ : 21/06/2022 NUMARASI : 2022/472 - 2022/1533 DAVACILAR : 1- İ.T. 2- D. ÇELİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SA...

   BONODA BULUNAN BEDEL KAYITLARININ SÖZLEŞME VE İBRANAMEYE ETKİSİ

   BONODA BULUNAN BEDEL KAYITLARININ SÖZLEŞME VE İBRANAMEYE ETKİSİ

   Ticari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracı olan bono diğer adıyla senet, içermesi gereken koşullar ve bu koşullardan yoksun olması halinde karşılaşılacak sorunlar yönünden önem arz etmektedir. Nitekim bu yazıda bononun geçerli...