Ceza Hukuku


8. YARGI PAKETİ İLE CEZA VE İNFAZ HUKUKUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 16.02.2024 tarihinde TBMM başkanlığına sunulan 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile son dönemde adını çokça duyduğumuz 8. Yargı Paketi taslağında ceza ve infaz hukukuna dair bazı konu başlıkları ele alınmıştır. Tazmin...

ÖZEL BELGEDEKİ SAHTE İMZAYA DELİL OLARAK DAYANMA ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/12423 E. 2015/27095 K. 16.06.2015 T.Özel belgede sahtecilik suçunun oluşumu için sahte özel belgenin düzenlenmesi ya da gerçek bir özel belgenin değiştirilmesi yeterli olmayıp, suçun tamamlanması veya oluşması için zorunlu kurucu unsur olarak sahte özel belgenin hu...

YABANCI ÜLKE KONSOLOSLUĞUNDA GERÇEKLEŞEN CEMAL KAŞIKÇI ADLI GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN OLAYIN ETKİLİ SORUŞTURULMAMASI SEBEBİYLE YAŞAM HAKKI USUL BOYUTU İLE İHLAL EDİLMEMİŞTİR.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  BİRİNCİ BÖLÜM KARAR HATİCE CENGİZ BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2022/53952) Karar Tarihi: 10/5/2023R.G. Tarih ve Sayı: 25/10/2023-32350 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR  Başkan:Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler:Muammer TOPAL  Recai AKYEL  Se...

FAAL OLAN ŞİRKETE YAPILAN BELGE VE DEFTER İBRAZI TEBLİGATI GEÇERSİZDİR

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/4082 E. 2018/8812 K. 06.11.2018TMAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Vergi Usul Kanununa MuhalefetHÜKÜM : Mahkumiyet213 sayılı VUK'nin 139. maddesine göre, iş yerinin faal olması durumunda vergi incelemesinin iş yerinde yapılmasının gerekli olması, ticari faaliyetine devam ettiği anlaşılan san...

KABAHATLER, YARGI KARARI GEREKMEDEN İDARE HUKUKUNA ÖZGÜ YÖNTEMLERLE YAPTIRIMA BAĞLANAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLERDİR

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi , 2021/7383 E. 2022/2486 K. 28.03.2022 T.MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen 09.04.2012 gün ve 2011/181-2012/97 sayılı hükmün Dairemizce 30.03.2015 gün ve 2014/13296-2015/4424 sayılı ilamla bozulması üzerine yukarıda tarih ve sayısı belirtilen direnme kararın...

RIZA ALINMAKSIZIN OTEL ODASINA GİRMEK İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNU OLUŞTURUR

Yargıtay 2.Ceza Dairesi,  2013/21954 E. 2014/8994 K. 02.04.2014 T.Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;Sanığın otel resepsiyonundan aldığı manyetik kartları kullanmak suretiyle yakınanların kaldığı odalara girerek yakınanlara ait eşyaları ve p...

HANGİ TANIK BEYANLARINA HANGİ GEREKÇE İLE ÜSTÜNLÜK TANINDIĞI GEREKÇEDE AÇIKLANMADAN ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN AKSİ YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2018/7607 E. 2021/19560 K.15.6.2021 T.MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ               : TehditHÜKÜM         : MahkumiyetK A R A RYerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliğ...

HEKİMİN HASTAYI SEVK ETMEMESİ OLMASI VE GEREKENDEN KISA SÜREDE TABURCU ETMESİ VE BU SEBEPLE HASTANIN ÖLMESİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURUR

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/271 E. 2017/278 K. 16.05.2017 T.Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan sanık V..'ın beraatine ilişkin, Erciş Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.03.2010 gün ve 270-89 sayılı hükmün, katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesince 19.04.20...

UYUŞTURUCU MADDE ARANMASI SIRASINDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN KİŞİLERİN BULUNMAMASI ARAMAYI HUKUKA AYKIRI KILAR

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2021/16106 E. 2023/2889 K. 30.03.2023 T.MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ              : Uyuşturucu madde ticareti yapmaHÜKÜM        : İstinaf başvurusunun esastan reddiİlk Derece Mahkemesince verilen hükme yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adl...

HAKSIZ GÖZALTI TEDBİRİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKININ YETERSİZLİĞİNİN KİŞİ HÜRRİYETİ HAKKININ İHLALİ

ANAYASA MAHKEMESİYAVUZ YAKIŞKAN BAŞVURUSUEsas               : 2020/28007Karar              : 2020/28007Tarih               : 13.04.2023R.G.No           : 32282R.G.Tarih       :17.08.2023 İKİNC...

CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜ OLARAK BULUNAN BAŞVURUCUNUN TELEFON HAKKI VE ZİYARET GÜNÜ HAKKINI HAFTA SONU KULLANMA TALEBİNİN YETERLİ GEREKÇE OLMADAN REDDİ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİDİR.

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ Esas: 2020/12442Karar: 2020/12442Tarih: 21.06.2023R.G.No: 32283R.G.Tarih: 18.08.2023 Başkan: Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler: Recai AKYELYusuf Şevki HAKYEMEZSelahaddin MENTEŞİrfan FİDANRaportör: Çağlar ÖNCELBaşvurucu: R.T.I. BAŞVURUNUN ÖZETİ1. Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak...

SANIĞIN KISMİ İKRAR NİTELİĞİNDEKİ BEYANI SUÇU İŞLEDİĞİNE TEK BAŞINA DELİL OLAMAZ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2021/34 E. 2022/9311 K. 30.11.2022 T.Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosyaincelenerek gereği düşünüldü:Dairemizin 14.11.2018 tarihli, 2018/4875-2018/10796 sayılı ve Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 16.01.2020 tar...

Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olmaması Bozma Sebebidir

14. Ceza Dairesi         2020/3171 E.  ,  2021/3634 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ : Çocuğun cinsel istismarıHÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair ... Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinden veri...

TRAFİK İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZLARIN AYM BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Özellikle son yıllarda trafik cezalarındaki önemli artış, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri ve araç sahiplerini ekonomik olarak zorlamaktadır. Trafik cezalarının azlığı mı yoksa eğitim seviyesi midir trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur bilinmez ama bu kadar yüksek cezalarla karşı karşı kalındığında nele...

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYARINCA İSTİNAF YARGILAMASINDA YENİ DELİLE DAYANMA

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYARINCA İSTİNAF YARGILAMASINDA YENİ DELİLE DAYANMAİspat, ortaya atılan veya ona karşı ileri sürülen iddiaya ilişkin bir ikna faaliyetidir. Ortaya atılan vakıa sağlam delillerle desteklenerek hâkimde vicdani bir kanaat oluşturulmaya çalışılır. İddia edilen vakıanın ispatı ve bu delillerin mahkemeye sunulması yargı ...

GENEL AF - ÖZEL AF

GENEL AF - ÖZEL AFAf, cezaevindeki suçlular ile ailelerini etkileyen çok önemli bir kurumdur. Doğurduğu sonuçlara göre af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Genel af ilan edilmesi halinde mahkumiyet ve kamu davası ortadan kalkmakta iken özel af ilan edilmesi halinde af yalnızca cezaya etki etmekte...

YARGILAMASI DEVAM EDEN VEYA ÖNCEDEN YARGILAMASI YAPILIP HAKKINDA HÜKÜM VERİLMİŞ BİR DAVA SÖZ KONUSU İSE AYNI KONUDA AYNI FİİL İÇİN İKİNCİ BİR CEZA DAVASI AÇILMAZ

Yargıtay CGK.,E. 2020/171K. 2022/496T. 29.6.2022T.C. Yargıtay Başkanlığı  Yargıtay Dairesi : Ceza Genel Kurulu Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanıklar hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesince 30.12.2019 tarih ve 20-172 sayı ile; evrak üzerinden yapılan inceleme netic...

KAMUSAL İDDİA MAKAMI OLAN CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ALINMADAN SANIK HAKKINDA HÜKÜM VERİLMESİ KANUNA AYKIRILIK TEŞKİL EDER

Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2020/89 K. 2022/524 T. 5.7.2022 Sanık ...'ın katılan mağdure ...'ya yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı suçundan TCK'nın 102/1, 102/3-c, 102/5, 43, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 9 yıl 10 ay 22 gün hapis; katılan mağdure ...'e yönelik çocuğun basi...

DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMA İSTEĞİ OLMAMASINA RAĞMEN ASIL MAHKEMECE YAPILAN DURUŞMADA BULUNDURULMAYIP YOKLUĞUNDA MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLMESİ SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURUR

Yargıtay CGK., E. 2022/243 K. 2022/521 T. 5.7.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu Esas No.: 2022/243 Karar No.: 2022/521 Karar tarihi: 05.07.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi Sanık ... hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından açılan kam...

SON SÖZ HAKKI SAVUNMA MAKAMI OLAN SANIĞA AİT OLMASINA RAĞMEN HAZIR BULUNDUĞU OTURUMDA SANIĞI DİNLEMEDEN HAKKINDA HÜKÜM VERİLMESİ SAVUNMA HAKKINI İHLAL EDER

Yargıtay CGK., E. 2021/48 K. 2022/498 T. 29.10.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu Esas No.: 2021/48 Karar No.: 2022/498 Karar tarihi: 29.10.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 14. Ceza Dairesi Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık ...’in TCK’nın 103/1-1.cüml...

ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK KADAR KESİN VE NET DELİLLER OLMADAN YÜKSEK DE OLSA BİR İHTİMALE DAYANILARAK HÜKÜM VERMEK CEZA YARGILAMASININ EN ÖNEMLİ AMACI OLAN GERÇEĞE ULAŞMA AMACINA AYKIRILIK TEŞKİL EDER

Yargıtay CGK., E. 2022/299 K. 2022/484 T. 29.10.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu Esas No.: 2022/299 Karar No.: 2022/484 Karar tarihi: 29.10.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle Kararı veren Yargıtay Dairesi : Ceza Genel Kurulu Mahkemesi :Ceza Dairesi Sayısı : 1-4 MADDİ HATALARIN TAVZİHİ KARARI İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla y...

YEREL MAHKEME CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ SORUP SANIK MÜDAAFİSİNE SAVUNMA İMKANI VERDİKTEN SONRA MAHKUMİYET HÜKMÜNE KARAR VERİR

Yargıtay CGK., E. 2017/855 K. 2022/235 T. 29.10.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - Ceza Genel Kurulu Esas No.: 2017/855 Karar No.: 2022/235 Karar tarihi: 29.10.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 14. Ceza Dairesi Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanık ...’in TCK’nın 109/2, 109/3-f...

BASIN KANUNUNDA VE TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERE DAİR DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER

BASIN KANUNUNDA VE TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERE DAİR DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER İfade özgürlüğüne temel dayanak olan AİHS ve bu sözleşmeye paralel düzenlemeleri içeren Türk Anayasası ile bireyin, devlet eliyle ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması ve dolayısıyla refah ...

Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Aramalar

                               CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YAPILAN ARAMALARCeza infaz kurumları, kanunun suç tanımının kapsamındaki fiili işleyen ve bu sebepten ötürü yargılaması tamamlanmış olu...