Hukuki Danışmanlık


Bİ DUR

Aslında Pazar günü sadece yakınındaki bir okula gidip bir kağıda mühür basmaktan ibaretken yapacağımız şey, bizi nasıl bir hale getirdiklerini okumak ister misin?

 

Bir partiye oy vermek için diğer partilere düşman olmak zorunda değildik biz. “Gözün aydın Türkiye ak güvercin geliyor&...

ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEMDE ‘‘SEÇİM’’

ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEMDE  ‘‘SEÇİM’’

 

Çok partili siyasal sistem, demokratik katılım hakkının bir gereği olarak çeşitli grupların temsil edilebilmesine, her türl&...

BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi bir hakkın kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak ara...

İDARE TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN BİRİ İDARİ YARGIYA KONU EDİLDİĞİ TAKDİRDE AYNI MADDİ OLAYA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK UYUŞMAZLIKLAR İDARİ YARGIDA GÖRÜLÜR

                           T.C.

       UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 ...

MURİS MUVAZAASI RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNE TABİ OLMADIĞI İÇİN HAKİM KENDİLİĞİNDEN DELİL TOPLAYAMAZ

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/15116 Karar : 2017/3542 Tarih : 15.06.2017

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gerekçesiyle d...

SATIŞ SÜRELERİ GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN YAPILAN SATIŞ TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİR

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi TARİHİ : 16/03/2022 NUMARASI : 2022/682 - 2022/803 DAVACI : Borçlu : İ.Ö. DAVALI : Alacaklı : T.V. Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki bor&cc...

TANIK DELİLİNE DAYANILDIĞI HALDE TANIK LİSTESİ SUNULMAMIŞSA, DELİLİN SUNULMASI İÇİN VERİLEN KESİN SÜRE ÖN İNCELEME SONUNDA VERİLMELİDİR

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2021/1648 KARAR NO : 2022/5945 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi TARİHİ : 09/07/2020 NUMARASI : 2020/539 - 2020/567 DAVACI : F.U. DAVALILAR : D.B. vd. İLK DERECE MAHKEMESİ : Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/03/20...

 MUVAZAA SEBEBİYLE ECZANELERİN KAPATILMASINA KARŞI HUKUKİ ÇARELER

MUVAZAA SEBEBİYLE ECZANELERİN KAPATILMASINA KARŞI HUKUKİ ÇARELER

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde yer aldığı ve bilindiği üzere,  eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır.S...

TEBLİĞ İŞLEMLERİNDE EN YAKIN KOMŞU, KAPICI VEYA YÖNETİCİDEN HANGİSİNE HABER VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMEMESİ USULSÜZ TEBLİGAT SAYILIR

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2019/12-630 KARAR NO : 2022/1087 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 28/03/2019 NUMARASI : 2018/1391 - 2019/279 DAVACI (BORÇLU) : F.D. vekili Av. A.K. DAVALI (ALACAKLI) : K.A. vekili Av. B.Ö.D. 1. ...