Miras Hukuku


MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASI

MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASI

Muris muvazaası, ülkemizde özellikle geçen yüzyılda sıkça görülen bir muvazaa türü olup hala bu hukuksal nedene dayalı davaların yaygın olduğu görülmektedir. Miras bırakanın muvazaası anlamına gelen mu...

MİRASBIRAKANIN ARAÇ SATIŞI MUVAZAAYA KONU EDİLEBİLİR

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

E. 1999/4-286 K. 1999/293 T. 12.5.1999

• MUVAZAA NEDENİYLE SATIŞ SENEDİNİN İPTALİ

devamını oku

ALACAĞIN TAHSİLİ ADINA BORÇLUNUN MİRAS BIRAKAN SORGUSUNUN YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

Bu yazıda, alacaklıların gerek kendisinin gerekse bir meslektaşa vekalet vererek alacağını tahsil amacıyla başlattığı icra takiplerinde, borçludan alacağını tahsil etmekte zorlandığı ve hatta imkansız hale geldiği aşamada, borçlunun ölen akrabalarından miras kalıp kalmadığının öğrenilmesi amacıyla nüfus kaydı çıkarılması ...

Vasiyet Yapan İstediği Zaman Vasiyetinden Dönebilir

T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 6170
Karar: 2020 / 1057
Karar Tarihi: 10.02.2020

DAVA:

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine dair veril...