Miras Hukuku


Vasiyet Yapan İstediği Zaman Vasiyetinden Dönebilir

T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 6170
Karar: 2020 / 1057
Karar Tarihi: 10.02.2020

DAVA:

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine dair veril...