Tazminat Hukuku


Davacının Kadınlarla Alem Yaptığı İddiası Şikayetten Bağımsız Olup Küçük Düşürücü ve Şikayet Hakkı Kapsamı Dışında Olması Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eder

Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan kişinin şikayetçi kişiye ait olan mekanı işleten kişiler ile yakın ilişki içerisinde olması, mekanı sürekli ziyaret etmesi, görevinin sağladığı nüfuzu bu kişiler lehine kullanması ve bu mekanda kadınlar ile alem yaptığı gerekçesi ile Savcının hakkında suç duyusunda bulunulmuş...

MUNZAM ZARARDA SOMUT ZARARIN İSTİSNAİ HALİ

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/1512 E. 2019/3201 K. 29.04.2019 T.Taraflar arasında görülen davada İstanbul 5. Tüketici Mahkemesince verilen 22/12/2016 tarih ve 2016/639 E. - 2016/2098 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkeme...

MUNZAM ZARARIN SOMUTLAŞTIRILMASI GEREKİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2022/4907 E. 2023/6982 K. 30.11.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi karar...

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SIFIR ARAÇLARDA AYIP

 Uygulamada ayıplı araç satışı genellikle ikinci el araçlarda söz konusu olmakla beraber sıfır araçlarda da ayıplı satış söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızda öncelikle hangi hususların ayıp kapsamında değerlendirildiğini anlattıktan sonra sıfır araçlardaki ayıpla ilgili neler yapılabileceği ve bu konu hakkında...

VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN DAVALAR ZAMANAŞIMI YA DA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ DEĞİLDİR

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 2005/837 E. 2005/1805 K. 23.02.2005 T.Taraflar arasında görülen davada;Davacılar;çaplı taşınmazlardaki intikal işlemleri ve davacı Nefiye´nin paylarının davacı Mustafa´ya satışı konusunda davalı Mehmet´e vekaletname verdiklerini, ancak, anılan davalının bu vekaletnamelere dayalı olarak ...

KESİN HÜKÜMDEN DOLAYI DAVANIN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDİ MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİNİ OLUŞTURUR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİİKİNCİ BÖLÜMKARARŞENOL ÖZDEMİR BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2018/14133)Karar Tarihi: 11/5/2023R.G. Tarih ve Sayı: 27/9/2023 - 32322 İKİNCİ BÖLÜMKARARBaşkan    :    Kadir ÖZKAYAÜyeler    :    M. Emin KUZ    ...

İKİNCİ EL SATIŞLARDA KM İLE OYNANMASI GİZLİ AYIPTIR

Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi, 2017/4127 E. 2019/12807 K. 18.12.2019 T."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde da...

YOLSUZ TESCİL İLE KAYDEN MALİK OLANIN YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZDİR

 TAHLİYE Mİ, EL ATMANIN ÖNLENMESİ Mİ?   Malik olduğunuz taşınmazınız üzerinde tarafı olmadığınız ve yolsuz tescil ile kayden malik olduğu sırada yahut vekalet görevinin kötüye kullanılması suretiyle üçüncü kişi ile kira sözleşmesi yahut bir başka sözleşmesel ilişki akdedilmiş ise ve bu ili...

CEZA MAHKEMESİNDE MAHKUMİYET YÖNÜNDE VERİLEN KESİN HÜKÜM HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİAmasya 3. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 26/02/2020NUMARASI : 2019/338 - 2020/65DAVACI : R.D.vekili Av. E.İ., Av. A.A.DAVALI : A.Ö.vekili Av. N.M.P. 1.Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Amasya 3. Asliye Huku...

AYNI KONUTTA YAŞAMAYAN ÇOCUĞA YAPILAN TEBLİĞ USULSÜZ TEBLİGATTIR

12. Hukuk Dairesi         2014/29682 E.  ,  2015/4949 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daire...

ONAY SMS'İNİN GÖNDERİLMEMESİNDE BANKA TAM KUSURLUDUR

11. Hukuk Dairesi         2020/2258 E.  ,  2021/2785 K.Taraflar arasında görülen davada Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 04.12.2018 tarih ve 2017/698 E- 2018/788 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine-esastan kabulü...

DEPREMZEDELERE İLİŞKİN HUKUK REHBERİ RAPORU

DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ RAPORUKAPSAM:1-    CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN (2-3 sayfalar)Suç Duyurusua.    Ölüm Meydana Gelmişseb.    Yaralanma Meydana Gelmişsec.    Ölüm ve Yaralanma Meydana Gelmemişse 2-    ÖZEL HUKUK YÖNÜN...

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT TALEPLERİNİN ÖDEME TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR

  4. Hukuk Dairesi         2011/4260 E.  ,  2012/6994 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... ve diğeri aleyhine 09/06/2006 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapıla...

İHTİYARİ SİGORTA, KASKO ŞİRKETLERİNİN ARAÇ DEĞER KAYBINDAN (İMM) ARTAN MALİ MESULİYET KAPSAMINDA SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR

4. Hukuk Dairesi         2021/19625 E.  ,  2022/982 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı istinaf başvurusunun mik...

YAPI DENETİM ŞİRKETİNİN YAPTIĞI İMALATLARIN AYIPLI OLMASI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İÇİN HUKUKİ DAYANAK OLUŞTURMAZ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/(15)6-502 KARAR NO : 2021/1024 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 23/06/2016 NUMARASI : 2016/265 - 2016/369 DAVACI : G.T. vekili Av. Ş.C.T. DAVALILAR : 1- E. İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi 2- N. Yapı De...

TALEP EDİLEN ZARAR SİGORTACIYA BAŞVURUDA TALEP EDİLMEDİĞİ İÇİN ARABUCULUĞA BAŞVURU TARİHİ TEMERRÜT TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2021/18933 KARAR NO : 2021/4438 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 03/06/2021 NUMARASI : 2021/328 - 2021/328 DAVACI : N.B.'e velayeten E. ve M.İ.vekili Av. İ.M. DAVALI : N. Sigorta A.Ş. vekili Av. M.B. Taraflar arasındaki tazminat davas...

KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN KİRA BEDELİNİN HESAPLANABİLİR MAKUL SÜREYE İLİŞKİN OLMASI GEREKİR

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2021/2202 KARAR NO : 2021/8058 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ TARİHİ : 20/01/2021 NUMARASI : 2018/3023 - 2021/115 DAVACI : M. İTHALAT İHRACAT VE OTOMOTİV TİCARET A.Ş. VEK. AV. M.V.S. DAVALI : M...