Usul Hukuku


Islah Dilekçesi İle Faiz Türü Değiştirilemez

Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usuli işlemin tamamının veyahut bir kısmının düzeltilmesine olanak sağlayan bir müessesedir. Islah ile yapılabilecek ve yapılamayacak işler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Faiz türünün değiştirilmesi ıslah ile yapılamaz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2023/6597 E.&...

Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden İtiraz Süreleri İşlemez

İcra Hukuku’nda ödeme ve itiraz süreli, ödeme emrinin borçluya tebliği ile başlar. Borçlunun haricen icra takibini öğrenmesi üzerine yapılan itiraz ise hukuki sonuç doğurmayacaktır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2023/1410 E. 2023/4449 K. 22.06.2023 tarihli kararı şu şekildedir: ‘&rsquo...

Görevsizlik Kararı Sonrası Arabuluculuk Başvurusu Reddi Gerektirmez

Bazı davalarda arabuluculuğa başvuru dava şartıdır. Dava şartı olan bu davalarda arabuluculuğa başvuru yapmaksızın görevsiz mahkemede dava açılması, ardından görevsizlik kararı verildikten sonra görevli mahkemede dava açmadan arabuluculuğa başvurarak dava şartının yerine getirilmesinde hukuki bir engel yoktur. Yargıtay 9. Hukuk ...

Mahkemenin Aynı Saate Birden Fazla Duruşma Koyması Adil Yargılanma Hakkına Aykırıdır

Bazı durumlarda mahkemeler aynı saate birden fazla duruşma koymaktadırlar. Bu uygulama süreci hızlandırmaya yönelik olsa da, tarafları mağdur edebilmektedir. Bu husus ile ilgili olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2014/19454 Esas 2014/21319 Karar ve 25.06.2014 tarihli kararında aşağıdaki şekilde yer almaktadır;  "Taraflar arasındak...

Zorunlu Ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Bir davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için, aynı tarafta yer alanlar arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda bu bağlantıya dava arkadaşlığı denilmektedir. Dava arkadaşlığı hususu usul hukukunun bir konusu olup usul hukukunun gerekliliklerinin yerine getirilmesi dava sür...