ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 12:29:25
ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Kamulaştırma davaları taşınmazın bulunduğu mahal asliye hukuk mahkemesinde görülür. (2942 S.K. m.37) Ancak ecrimisile konu olan işgal olayı haksız fiildir. "Taşınmazı haksız olarak işgal eden hem kanunun yasağına karşı hareket etmiş, hem de malını gasp ettiği kimsenin kanunun koruduğu zilyetlik hakkını ihlâl etmiş" olmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu 2008/5-243 E. 2008/246 K. 12.03.2008 T. 71 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1945/22 E. 1950/4 K 08.03.1950 T. Bu sebeple bu davalar Kamulaştırma Kanunu 37. maddesi kapsamında kabul edilemez. Görevli mahkemenin ve uygulanacak yargılama usulünün HMK’ye göre belirlenmesi gerekir. HMK'nin asliye hukuk mahkemelerinin görevini belirleyen 2. maddesi "Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesidir." Hükmünü amirdir. Ecrimisil davalarının bu hüküm çerçevesinde asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN