ECRİMİSİL DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 12:24:04
ECRİMİSİL DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Ecrimisil davaları, bir taşınmazın işgali sebebiyle uğranılan zararın tazminine yönelik olduğu için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmak gerektiği düşünülebilir. Ancak tazminat davalarının konusu bir miktar paradan ibarettir. Bu sebeple ecrimisil davaları HMK. nun 6. maddesindeki genel yetki kuralına göre davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılmak gerekir. Taşınmazın bulunduğu yerde açılan ecrimisil davasında davalı tarafından süresi içinde yetki itirazında bulunulmaz ise dava bu mahkemede de görülebilir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN