EVLİLİKTE BİR YIL DOLMAZSA DA TARAFLAR ANLAŞARAK BOŞANABİLİR


Yazar: Av. Bilge İŞ & Av. Selçuk ENER
20.05.2024 18:05:43
EVLİLİKTE BİR YIL DOLMAZSA DA TARAFLAR ANLAŞARAK BOŞANABİLİR

Gerek basında gerekse etrafımızdan evlilik süreleri bir yılın altında olmasına rağmen "anlaşmalı boşandı" haberini almaktayız. Bu nasıl oluyor bu yazıda inceleyeceğiz. 

Hukukumuzda anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için evliliğin en az bir yıl devam etmesi koşulu mevcuttur. Bu koşulun varlığından haberdar olmayan kişiler bir yıl dolmadan önce anlaşmalı boşanma davası açmakta ve dava açılır açılmaz reddedilmektedir. Bu ve benzeri hatalar, avukata danışılmadan dava işlemlerine başlayan çoğu kişi tarafından yapılmaktadır. 

Evlilik bir yılın altında bir süre ile devam etmişse ve iki taraf da "anlaşarak" boşanmak istiyorlar ise davayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açıp karşı tarafın kabulü ile boşanabileceklerdir. Fakat bu dava genel ve nispi boşanma sebeplerinden kaynaklanan bir dava olduğu için boşanma sebeplerini ve bu sebeplerin boşanmaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğunu ispat etmek gerekecektir. Zira boşanma kararı verilmesi için boşanma sebeplerini ispatlamak yeterli olmayacaktır. Bunun yanında boşanma sebebinin evlilik birliğini sarsıp sarsmadığı araştırılacak ve davacının bunu ispatlaması gerekecektir. Gerekli ispat koşullarının da sağlanmasının yanında davalının kabulü ile dava sonuçlanacaktır.

Bu şekilde evlilik süresi bir yılın altında olan evliliklerin sonlandırılmasının istenmesi halinde mutlaka bir avukata danışılması gerekecektir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılan davalar çok fazla masraf yapılarak açılmakta olup reddi halinde tarafların zararına sebep olmaktadır. Ayrıca tarafların zaman kaybetmek istememesi halinde de uzman bir hukuçuya danışılmadan dava açılmaması elzemdir.

Av. Bilge İŞ & Av. Selçuk ENER