HANGİ TANIK BEYANLARINA HANGİ GEREKÇE İLE ÜSTÜNLÜK TANINDIĞI GEREKÇEDE AÇIKLANMADAN ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN AKSİ YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR


Yazar: Yargıtay 4. Ceza Dairesi
12.09.2023 14:56:20
HANGİ TANIK BEYANLARINA HANGİ GEREKÇE İLE ÜSTÜNLÜK TANINDIĞI GEREKÇEDE AÇIKLANMADAN ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN AKSİ YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2018/7607 E. 2021/19560 K.15.6.2021 T.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ               : Tehdit
HÜKÜM         : Mahkumiyet

K A R A R

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın aşamalarda suçlamaları kabul etmemesi, olay hakkında görgüye dayalı bilgisi olduğu anlaşılan tanıklar ... ve ...'ün sanığın katılanı tehdit ettiğini duymadıklarını beyan etmeleri, tanık Selda Korkmaz'ın ise katılanı doğrulaması karşısında; tanık beyanları arasındaki çelişkiler giderilmeden ve hangi beyana ne suretle üstünlük tanındığı yeterince açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,


Kanuna aykırı, sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.