HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 12:18:02
HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ

Fiili el atma davalarına temyiz merci olarak bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ile hukuki el atma davalarına temyiz merci olarak bakan Danıştay 6. Dairesi vekâlet ücreti ve harçların belirlenmesinde farklı muamele uygulamaktadırlar.

2942 sayılı Kamulaştırma kanununun geçici 6. maddesi 13. fıkrasının iptal edilmesinden sonra, bu davalara temyiz merci olarak bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmetmektedir. Ancak Danıştay 6. Dairesi 2014/2387 E.2014/4122 K. 27.05.2014 Tarihli kararında hukuki el atmalarda geçici 6. maddenin 7. fıkrasına göre maktu harç ve avukatlık ücreti hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir. Tatbikat bu karar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN