İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇILMASI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:18:21
İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇILMASI

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.

Kural olarak adli yargıda açılan dava idari yargıda açılan davayı bekletilmez. Ancak tebliğden itibaren 30 gün içinde idare aleyhine iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde, idari yargıdaki dava bekletici mesele yapılır.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN