KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ DAVASININ TARAFLARI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:03:23
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ DAVASININ TARAFLARI

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil davasında davacı, kamulaştırma işlemine başlayan ve satın alma usulünden netice elde edemeyen idaredir.

Davalı ise; tapuda kayıtlı taşınmaz üzerinde herhangi bir ihtilaf yoksa ve taşınmaz tapuda tek kişi adına kayıtlı ise bu kişi, şayet velayet veya vesayet altında ise kanuni temsilcileridir.

Taşınmaz tapuda paylı olarak kayıtlı ise idare; payın müşterek veya iştirak halinde olmasının önemi olmaksızın paydaşların her biri adına hakkında ayrı ayrı veya tamamı için aynı anda dava açabilir.

Taşınmazın bir kısmının kamulaştırılması halinde; taşınmaz tapuda tek kişi adına kayıtlı ise veya paylı mülkiyet söz konusu olsa bile evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünmemiş ise yukarıda yapılan açıklamalar aynen burada da geçerlidir.

Ancak taşınmaz tapuda paylı olarak kayıtlı ve evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyorsa; bu durumda kamulaştırma işlemleri sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülür.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN