KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNİN ESASLARI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:22:57
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNİN ESASLARI

Kamulaştırma bedelinin tespiti için taşınmazın niteliğinin belirlenmesi gerekir.

Taşınmazın arsa olarak belirlenmesi;

İmar Kanununa göre, taşınmaz nazım imar planı içerisinde bulunuyorsa Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas: 1996/3, Karar: 1998/1 nolu ve Karar Tarihi 17.04.1998 olan kararında da belirtildiği gibi kural olarak arsa sayılabilecektir. Ancak bunun için taşınmazın bazı şartlara sahip olması gerektiği kabul edilmiştir. Örneğin taşınmazın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğu, etrafının meskûn olması, yerleşim yerlerine uzaklığının fazla olmaması gibi kriterler dikkate alınacaktır.

Eğer İmar Kanununa göre, taşınmaz uygulama imar planı içerisinde kalıyorsa bu durumda başka araştırma yapılmasına gerek yoktur. Bu taşınmaz kesinlikle arsadır.

Bu niteliklerin dışında kalan taşınmaz arazi olarak nitelendirilecektir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN