KAMULAŞTIRMA DAVASINDA YARGILAMA


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:11:17
KAMULAŞTIRMA DAVASINDA YARGILAMA

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları ivedilikle sonuçlandırılması gereken davalardandır. Aksi halde 4. Ayın bitiminden itibaren idare aleyhine faize hükmedilecektir.

Mahkemenin, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma gününü taşınmaz malikine meşruhatlı davetiye ile tebliğ edeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN