KAMULAŞTIRMA KARARINDAN SONRA MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:20:04
KAMULAŞTIRMA KARARINDAN SONRA MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM

Mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davasında verdiği karar ilgili tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya resmi yazı ile hemen bildirilir. Burada tescile ilişkin karar kesindir. Ancak bedele ilişkin kararlar istinaf ve temyiz kanun yollarına tabidir.

 

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN