KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 10:47:50
KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI

İdarelerin yasal bir kamulaştırma yapabilmeleri için yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri veya teşebbüsleri bulunmalıdır. Bu kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için özel kişilere ait taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının kamulaştırılması zorunlu olmalıdır. Diğer bir deyişle kamu yararı bulunmalıdır.

Kamulaştırma yapacak olan idarenin kamulaştırmanın gerektirdiği kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesinde kanunen görevlendirilmiş olması gerekir. Bununla birlikte ancak özel kişilere ait taşınmaz mallar, kaynaklar veya bu taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı için kamulaştırma yapılabilir. Diğer bir deyişle özel kişilere ait menkul(taşınır) malların kamulaştırması yapılamaz. Ayrıca kamu mallarının kamulaştırılması da söz konusu değildir. Nihayetinde kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenmelidir. Ancak tarafların anlaşması halinde Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesinde düzenlenen koşullarda kamulaştırma bedelinin takas suretiyle yapılması da mümkündür.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN