KAMULAŞTIRMADA AYNIN İHTİLAFLI OLMASI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:28:30
KAMULAŞTIRMADA AYNIN İHTİLAFLI OLMASI

Mülkiyeti ihtilaflı olan bir taşınmazın kamulaştırılması da mümkündür ancak bunun için idarenin, bir takım ön çalışmalar yaparak, taşınmazda ihtilaflı olan kişileri de bu kamulaştırmadan haberdar etmesi ve açılacak davalarda ihtilaflı olan tüm şahısları hasım olarak göstermesi gerekmektedir.

İdarenin kamulaştıracağı taşınmaz ihtilaflı ise satın alma usulüne göre kamulaştırma uygulanamayacaktır. Zira idarenin karşısında anlaşma yapabilecek tartışmasız bir malik yoktur.

Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktar peşin ve nakit olarak, mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonunda belli olacak hak sahibine ödenmek üzere, idarece mahkemenin belirttiği bankaya üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi için davacı idareye 15 günlük süre verilir.

Hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen kişiye paranın ödenebilmesi için, mülkiyetin ihtilafını sonlandıran bu mahkeme kararının derecattan geçerek kesinleşmiş olması gerekir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN