KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 10:54:52
KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ

İdare tapuda kayıtlı olan bir taşınmazı kamulaştırırken satın alma usulünü öncelikle uygulamak zorundadır. Bu yasal bir zorunluluktur. Bununla birlikte kamulaştırılacak taşınmaz malın mülkiyeti ihtilafsız olmalıdır. Zira taşınmaz malın mülkiyeti ihtilaf sona erdiğinde anlaşılacağından satın alma usulüne gidilemeyecektir.

İdare satın alma usulünü denemeden Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davasız açamaz.

İdare kamulaştırılacak malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden her biri üç kişiden az olmamak üzere kıymet takdir komisyonu ve komisyonları kurar. Bu komisyon taşınmaz malın tahmini bedelini tespit eder. Devamında belirlenen tahmini bedel üzerinden pazarlıkla satın almak veya trampa işlemlerini yürütmek üzere yine kendi bünyesi içinden her biri en az üç kişiden oluşan bir veya daha fazla uzlaşma komisyonu kurar.

İdare kıymet takdir komisyonunca belirlenen bedeli belirtmeden, taşınmazı satın alma usulüne göre devralmak istediğini mal sahibine resmi taahhütlü bir yazı ile bildirir.

Mal sahibi ve idare bedel üzerinde anlaşırsa, anlaşmaya dair bir tutanak düzenlenir. Tutanağın tanzim tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tutanakta belirlenen bedelin idare tarafından hazır edilmesi gerekir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN