KAMULAŞTIRMADAN ARTAN İŞE YARAMAZ KISMIN BEDELİNİN TAHSİLİ DAVALARI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:15:59
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN İŞE YARAMAZ KISMIN BEDELİNİN TAHSİLİ DAVALARI

İdare, hizmetin ifası için taşınmazın ne kadarına ihtiyacı varsa ancak o kadarını kamulaştırabilir. Kamu hizmetinin yerine getirilmesi için taşınmazın mülkiyeti gerekli değilse, bir başka deyişle taşınmazın mülkiyetine sahip olunmadan da hizmet yapılabiliyorsa mülkiyet kamulaştırmasına gidilemez. Kamulaştırmalar önceden hazırlanan belli bir plan ve proje dairesinde yapıldığı için taşınmazların plan içinde kalan kısımlarının kamulaştırılması, plan dışında kalan kısmının da kamulaştırma dışı bırakılması gerekir. Kamulaştırma dışı kalan parçaların değerinde bir değişiklik olmayabileceği gibi, azalma yahut artma meydana gelebilmekte, geriye kalan kısım kullanılmaz ve işe yaramaz bir parça haline de dönüşebilmektedir.

Kamulaştırma evrakları mahkemece mülk sahibine tebliğ edilince mülk sahibi otuz gün içinde kamulaştırmayı yapan idareye dilekçe ile başvurarak, kamulaştırmadan arta kalan ve hiçbir işe yaramayan kısmın kamulaştırılmasını talep edebilir. Bu başvuru şekle tabidir. Mutlaka yazılı dilekçe ile yapılması gerekir. İdare, 12. maddeye göre, geri kalan ve işe yaramayan kısmı da kamulaştırmak zorundadır. İdarenin talebinin reddetmesi halinde mahalli asliye hukuk mahkemesinde kalan kısmın bedelinin tahsili için dava açmak gerekir. 30 gün içinde idareye başvurulduktan sonra, kalan kısmın bedelinin tahsiline dair idare aleyhine açılacak davalar için Kamulaştırma Kanunu’nda da bir süre öngörülmemiştir. 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içinde bu davalar açılabilir."," Nitekim Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararları da bu istikamettedir." Asliye hukuk mahkemesince, bu tür davalarda mülk sahibinin İdare Mahkemesinde iptal davası açıp açmadığı, kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içinde idareye başvurup başvurmadığı, kalan kısmın işe yaramaz durumda olup olmadığı araştırılarak hâsıl olacak sonuca göre karar verilir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN