KAMULAŞTIRMADAN İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:35:40
KAMULAŞTIRMADAN İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı vazgeçebilir. Vazgeçmenin koşulları şunlardır;

 

  1. Kamulaştırma işlemi idari ve adli yönden henüz kesinleşmemiş olmalıdır.
  2. Kamulaştırmadan vazgeçme kararını, idarenin bünyesindeki kamulaştırma kararını veren ve onaylayan yetkili merci vermiş olmalıdır

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN