KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 12:08:14
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Kamulaştırmasız el atma davaları Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 1956/1-6 sayılı ve 16.05.1956 tarihli kararına dayanılarak açılmaktadır. Büyük Genel Kurulun aynı gün verdiği 1956/ 6 ve 7 karar sayılı kararlarında mülkiyet hakkından doğan gerek men'i müdahale davalarında gerekse bedel davalarında zaman aşımı söz konusu olmadığına hükmedilmiştir. Bu karar gereğince Fiili el atma halinde açılması gereken meni müdahale ve bedel davaları zaman sürecine bağlı olmadan her zaman açılabilmektedir.

 

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN