KAMULAŞTIRMDAN VAZGEÇME, İADE VE DEVİR


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:39:39
KAMULAŞTIRMDAN VAZGEÇME, İADE VE DEVİR

Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilir.

 

Taşınmaz malı geri almayı kabul etmeyen mal sahibi ve mirasçıların 23. Maddeye göre geri alma hakları düşer.

 

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN