Kısa ve Gerekçeli Karardaki Zabıt Katibinin Farklı Olması Bozma Nedenidir


Yazar: Stj. Av. E. Barkın SOLHAN & Av. Selçuk ENER
11.07.2024 10:59:53
Kısa ve Gerekçeli Karardaki Zabıt Katibinin Farklı Olması Bozma Nedenidir

Son duruşma zaptını ve kısa kararı imzalayan mahkeme katibi ile gerekçeli kararı imzalayan mahkeme katibinin farklı olması bozma nedenidir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2022/10099 E. 2023/5935 K. 22.06.2023 T. Kararı şu şekildedir:

‘’…Kısa kararın açıklandığı son celseye 243585 sicil numaralı zabıt katibinin katılmasına ve duruşma zaptının bu katip tarafından imzalamasına karşın, sebepler açıklanıp belgelenmeden, gerekçeli kararın123503 sicil numaralı zabıt katibi tarafından imzalanması suretiyle, 5271 sayılı Kanun'un 219 uncu ve 220 nci maddelerine aykırı davranılması, hukuka aykırı görülmüştür. Gerekçe bölümünde açıklanan nedenle sanık müdafiinin temyiz istemi yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin, 16.01.2020 tarihli ve 2018/2416 Esas, 2020/121 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 302 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA…’’