RIZA ALINMAKSIZIN OTEL ODASINA GİRMEK İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNU OLUŞTURUR


Yazar: Yargıtay 2.Ceza Dairesi
18.09.2023 14:43:59
RIZA ALINMAKSIZIN OTEL ODASINA GİRMEK İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNU OLUŞTURUR

Yargıtay 2.Ceza Dairesi,  2013/21954 E. 2014/8994 K. 02.04.2014 T.


Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın otel resepsiyonundan aldığı manyetik kartları kullanmak suretiyle yakınanların kaldığı odalara girerek yakınanlara ait eşyaları ve paraları çaldığının anlaşılması karşısında; eyleminin haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenen hırsızlık suçlarında uygulama olanağı bulunan 5237 sayılı Kanunun 142/2-d maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde aynı Kanunun 142/1-b maddesi gereğince hüküm kurulması,

Olay günü gündüz vakti yakınanların kalmakta olduğu oteldeki 207, 302 ve 304 no'lu odalarına girmek suretiyle hırsızlık yapan sanığın eylemlerinin her bir yakınana yönelik ayrı ayrı hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemlerin bütün olarak zincirleme suç oluşturduğu kabul edilmek suretiyle TCK'nın 43/2. maddesi ile uygulama yapılması,

Sanığın, yakınanların kalmakta olduğu otelin üç ayrı odasına, rızaları olmaksızın girmek suretiyle hırsızlık suçlarını işlediğinin anlaşılması karşısında; eylemlerinin TCK'nın 116/1.maddesine uyan üç ayrı konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturduğu halde, eylem bir bütün halinde yalnızca otelin sahibi yakınan A.. K.. yönünden ve aynı Kanunun 116/2.maddesine uyan tek iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan yazılı şekilde hükümlülüğe karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve Üst C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 02/04/2014 gününde oybirliğiylekarar verildi.